Ветроенергиен парк "Свети Никола" спести близо 400 хил. тона въглеродни емисии през 2017 г.

Сп. Енерджи ревю - брой 2, 2018 • 18.04.2018 •

През 2017 г. най-големият ветроенергиен парк (ВяЕЦ) в България “Св. Никола” е генерирал 352 776 MWh електроенергия, което е допринесло за спестяването на 388 хил. тона въглероден диоксид, съобщава собственикът на 156-мегаватовата централа ЕЙ И ЕС Гео Енерджи.

“Ние сме горди, че чрез най-големия ветроенергиен парк в страната допринасяме за постигането на целите за намаляване на въглеродния отпечатък на енергийния сектор. Бъдещето безспорно е на зелената енергия, но ще е необходимо време преди възобновяемите източници да могат да заместят конвенционалните.

В България, както на много други пазари, топлоелектрическите централи са все още съоръженията, които гарантират сигурност на енергийната система и доставките. ЕЙ И ЕС работи в тази посока, включително чрез иновативните си решения за съхранение на енергия”, заяви изпълнителният директор на ЕЙ И ЕС България Иван Цанков.

Освен ВяЕЦ “Св. Никола”, ЕЙ И ЕС управлява и други възобновяеми и конвенционални мощности с общ електропроизводствен капацитет 756 MW, който формира над 6% от общия капацитет на енергийната система и над 30% от вятърните мощности в страната.

Top