РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ВЕТРОРЕЗИНА БАЛКАН, Списание Енерджи ревю - брой 2, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ВЕТРОРЕЗИНА БАЛКАНВетрорезина Балкан ЕООД е утвърдена на пазара

компания със солиден опит в областта на

проектиране, производство, монтаж и поддръжка

на изделия от стъклопласт.

Произвежданите изделия включват: тръби

(индустриални и корабни), комини, профили,

съдове, резервоари и др.

Продуктите са най-добре използвани

в следните сфери:

•Пренос на корозивни флуиди

•Индустриална канализация

•Водопроводи

•Пренос на газове и пари

•Пречиствателни станции

•Охладителни системи

•Обезсолителни станции

•Реагентни стопанства

•Сероочистни съоръжения

•Съхранение на токсични отпадъци

Наред с високотехнологичните GRP-изделия

Ветрорезина Балкан ЕООД предлага на своите

клиенти и монтаж, шеф-монтаж и обучение на

специалисти, както и всичко необходимо за

пълното им техническо и технологично обслужване.

гр. София, ул. Фр. Ж. Кюри 20, офис 720

тел.: 02/816 43 77, факс: 02/816 43 79

office@vetroresinabalcan.bg, www.vetroresinabalcan.bgTop