РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ВЕТРОРЕЗИНА БАЛКАН, Списание Енерджи ревю - брой 6, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ВЕТРОРЕЗИНА БАЛКАНПожелаваме на всички наши

клиенти и партньори успешна 2012 г.!

Ветрорезина Балкан ЕООД

е утвърдена на пазара компания със

солиден опит в областта на проектиране,

производство, монтаж и поддръжка

на изделия от стъклопласт.

Произвежданите изделия

включват:

•тръби - индустриални и корабни

•комини •профили

•съдове •резервоари и др.

Продуктите са най-добре

използвани в следните сфери:

•Пренос на корозивни флуиди

•Индустриална канализация

•Водопроводи

•Пренос на газове и пари

•Пречиствателни станции

•Охладителни системи

•Обезсолителни станции

•Реагентни стопанства

•Сероочистни съоръжения

•Съхранение на токсични отпадъци

www.vetroresinabalcan.bg

София 1113

ул. Фр. Ж. Кюри 20, офис 720

Т: 02/816 43 77, Ф: 02/816 43 79

office@vetroresinabalcan.bgTop