Виа Експо: Изложители и лектори от 16 държави ще представят екологични решения на „ЕЕ & ВЕ

Фирмени статииСп. Енерджи ревю - брой 6, 2014

Въглеродно неутрална, сигурна и достъпна енергетика се развива чрез иновативни технологии. Кои ще са факторите, които ще формират облика на този важен сектор у нас? На европейско ниво се гласуват нови обвързващи цели и директиви, все повече страни използват екологични източници на енергия и повишават конкурентоспособността на икономиките си.

От 11-и до 13-и март 2015 г. в София Виа Експо организира авторитетния форум и изложения "ЕЕ & ВЕ" (енергийна ефективност и възобновяема енергия) и "Smart Cities" (интелигентни градове).

Лектори от цяла Европа ще представят своя практически опит и нови тенденции. Централизираното производство на енергия за отопление и охлаждане все по-често е обект на дебат. Европейската асоциация Euroheat & Power организира сесия, посветена на тази тема.

Елои Пиел ще направи преглед на приоритетите на ЕС в сектора и как те ще се отразят на национално ниво. Презентацията на Dalkia Groupe ED ще наблегне върху иновативни проекти на инсталации за централизирано отопление на компанията, при които се постигат значителни икономии от мащаба чрез използване на биомаса.

Георги Чавдаров от Европейската инвестиционна банка ще запознае делегатите с източниците на финансиране на дейности в тази област. Другият акцент в програмата ще бъде "Енергийна ефективност" - сесия на Европейската мрежа на професионалисти по опазване на околната среда.

Хайко Шмидт от Германската асоциация на специалистите по устойчивост и управление на околната среда (VNU) ще разкаже за проекта "Енергийноефективни мрежи" в помощ за намаляване на енергийните разходи в порядък 10-15 %. Как могат да се повишат приходите от производството на енергия от слънце и вятър? Отговор ще ни даде Юрген Лудвиг от Германската асоциация за възобновяема енергия.

Лектор от Австрийския институт за технологии, енергетика, устойчиви сгради и градове ще представи решения за енергиен мениджмънт, приложими в общините. Изолациите играят ключова роля за намаляване на загубите на енергия. С най-новите видове изолации и техните характеристики ще ни запознае Оливър Льобел от PU Europe. По темата ще се включи и Българската асоциация на изолациите в строителството.

"Интелигентността" на един град зависи от иновативните технологии, внедрени в сградите, транспорта, инфраструктурата и екологията. Гост-лектори от България, Великобритания, Естония, Норвегия и Франция ще дадат реални примери и ще дебатират теми като интернет на нещата, интелигентни мрежи, транспортни системи, финансиране на проекти за интелигентни градове.

Разширява се хоризонтът на реализиране на сгради с нулево енергийно потребление и вече се популяризира идеята за цели квартали - Мигел Фуентес от Фондация CARTIF(Испания) ще разкаже за цялостна методология за оценка на подобни проекти. За съвременните методи на съхранение на енергията от ВЕИ в интелигентните градове ще говори представител на Международния алианс за съхранение на енергия и батерии (IBESA).

На изложението силно присъствие имат компании, работещи в областта на биоенергията. Ебиос Енерджи, Белфри, Екоефект, Ирес България, Еллон, К.А. Технолоджи, Polytechnik и др. ще представят технологии за производство на биогаз, съоръжения за енергийно оползотворяване на биомаса и биогорива.

Преференциалните цени на изкупуване на биоенергията, регулациите, касаещи селскостопанските отпадъци, генерирани от ферми, и малките земеделски стопанства и добре развитото горско стопанство стимулират производството на биоенергия у нас.

Този перспективен пазарен сегмент създава позитивен социален ефект чрез разкриване на работни места, предлага решения за намаляване на фините прахови частици, подобряване състоянието на горите и оползотворяване на токсичните водоканални утайки.

Организаторите от Виа Експо анонсират интерес за участие в изложенията от страна на компании, които произвеждат енергоспестяващо осветление. IEK Group от Молдова ще покаже продукти в тази област и ще постави фокус върху LED лампите, които се отличават с висока ефективност, устойчивост и дълъг период на използване, нулеви нива на UV радиация.

Продуктовата гама на Елка Бургас включва кабели, проводници, ел. материали и апаратура, енергоспестяващи крушки, индустриални и битови табла, удължители и др.

Геотермалната и хидроенергията също ще бъдат застъпени - Омния Контракторс ще представи високотехнологични термопомпени системи на Ochsner Warmepumpen, а Cink Hydro - водни турбини.

Хермес Солар е български производител на фотоволтаични панели. Производствената линия е оборудвана с най-модерни технологии, благодарение на софтуер и хардуер се следи за управлението на процесите, компанията притежава и лабораторно оборудване.

Eurosolarnet (Испания) е европейско поделение на MidNite Solar и чрез своето участие в "ЕЕ & ВЕ" планува да намери дистрибутори за региона на Югоизточна Европа. Фирмата предлага контролери, инвертори, прекъсвачи и други аксесоари.

Друг изложител е Филтър. Компанията оперира на пазара повече от 20 години и предоставя висококачествено оборудване за индустрията - бойлерни станции, комбинирани топлинни, електроенергийни и водоподготвителни станции.

Елтрак България ще представи газови генератори CAT. Благоприятното европейско законодателство, стимулиращо създаването на високоефективни централи, които намаляват нивото на вредни емисии в атмосферата, превръщат когенерацията в предпочитана алтернатива.

Продуктите на Елтрак България намират приложение в коненерация от сметищен, нискокалоричен биогаз, от отпадни води, от селскостопански биогаз и др.

Атикс ще популяризира своя партньор - американската компания Iconics, специализирана в решения за сградна автоматизация и транспорт.

Продукти за интелигентна автоматизация за дома, офиса и хотела ще видим от ММГ. Велдим-1 е фирма за системи за сигурност, основана през 2009 г. и произвежда системи за контрол на достъпа, за паркинги, алармени системи и др.

За повече информация:

Виа Експо - www.viaexpo.com


Top