Виа Експо: Зелените технологии - посланието на бъдещето

Фирмени статииСп. Енерджи ревю - брой 2, 2014

Устойчивостта е многопластово понятие, което придобива все по-голямо значение в нашия живот. Кои са технологиите и практиките за нейното постигане?

От 5-и до 7-и март в София се проведоха ежегодният форум и изложения "Енергийна ефективност и възобновяема енергия" (EE & ВЕ), "Save the Planet" (управление на отпадъци и рециклиране), "Smart Cities" (интелигентни градове) и "LiftBalkans" (асансьори и ескалатори).

Организаторите от Виа Експо експонират световните тенденции и целенасочено разширяват тематиката на изявата, която е с географски фокус Югоизточна Европа. Следващото издание ще бъде от 11-и до 13-и март 2015-та.

"Мероприятието постави акцент върху конкретните решения за производство на децентрализирана енергия и намаляване на енергийната консумация; интелигентни сгради, икономични асансьори, инфраструктура и транспорт, както и иновативни технологии за ресурсна ефективност чрез оползотворяване на отпадъците", разказват от Виа Експо.

"108 изложители от 20 страни участваха в изложенията, като 50% от тях бяха от чужбина, което доказа засиления международен интерес към регионалния пазар. Изявата беше посетена от над 3900 специалисти от 38 държави. Среща си дадоха местни и чуждестранни фирми, експерти и представители на институции и общини, браншови организации, които обсъдиха възможностите за прилагане на добри практики, въвеждане на насърчаващи политики и технологичен трансфер към Югоизточна Европа", допълват те.

• В рамките на "ЕЕ & ВЕ" посетителите се запознаха с технологии за оптимизиране на енергийната консумация, системи за производство на слънчева, вятърна, геотермална и хидроенергия. Голям брой фирми, работещи в областта на биоенергията, представиха оборудване за оползотворяване на биоотпадъци от селското, горското стопанство и животновъдството, което има несъмнени екологични и икономически ползи. Отпадъците имат висока енергийна стойност и няколко компании популяризираха своя опит и ноу-хау.

•Сред продуктовите експонати на "Smart Cities" бяха системи за сградна автоматизация и контрол, отопление и охлаждане, ИКТ, решения за телеметрия и телематика, електромобилност и интелигентен транспорт, енергийноефективно осветление и др.

• "LiftBalkans" хвърли светлина върху динамичните промени във вертикалния транспорт - асансьорите и ескалаторите стават все по-надеждни, бързи и икономични, с елегантен дизайн.

• Фирми от Австрия, България, Германия, Дания, Италия, Русия, Словения, Швейцария и Швеция показаха технологии и оборудване за третиране, обезвреждане, събиране и рециклиране на отпадъци на "Save the Planet".

В паралелния форум участие взеха 46 лектори от цяла Европа. Те апелираха за повече сътрудничество и задълбочен диалог върху темите за ВЕИ, интелигентната мобилност, нулевоенергийни сгради, ресурсна ефективност и енергия от отпадъци. Делегатите разгледаха актуалното законодателство в тези области, като проследиха влиянието му върху релевантните сектори.

Бяха презентирани и резултати от реализирани проекти. Събитието изведе на преден план необходимостта от постигане на устойчиво развитие и поемане на дългосрочен ангажимент към климата и околната среда.

"Видях в очите на всички участници такова любопитство и любознателност, как мечтаят да преобразят своя малък свят чрез зелените технологии. Именно те са пътят за прекрояване на моделите на производство и потребление", обобщава Майя Кръстева, изпълнителен директор на Виа Експо.


Top