Рекламни публикации на Виа Експо


Виа Експо

ИНОВАЦИИ, 3НАНИЯ, КОНТАКТИ

seeSUSTAINtec 7-9 април, зала 6, ИЕЦ, София

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯУПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И РЕЦИКЛИРАНЕЧИСТОТА НА ВЪЗДУХА И ИНТЕЛИГЕНТНИ ГРАДОВЕ

изложение и форум за Югоизточна Европа

• Целите да разширите своя пазар?• Имате ново оборудване, технология, продукт?• Търсите директни контакти с дистрибутори,клиенти, представители на индустрията иобщините, селското стопанство?

СТАНЕТЕ ИЗЛОЖИТЕЛ

• ... още

Виа Експо

Пълния текст на статията можете да намерите тук

... още
Виа Експо

seeSUSTAIN tec7-9 април 2020 г., София

През 2019 г. ЕЕ И ВЕИ, Smart Cities и Save the Planet се обединяват в seeSUSTAINtec- изложение и форум за устойчиви технологии за Югоизточна Европа.

секцияЕнергийнаефективности възобновяемаенергия

секция-Интелигентниградове

секция-Отпадъции рециклиранеКачество навъздуха

Ново началоВиа Експо ви информира, че от 2019 г. ЕЕ & ВЕИ, Smart Cities и Save the Planet ... още

Виа Експо

Поддръжка на индустриалнисъоръжения и сгради.Предотвратяване на аварии

Конференция и съпътстваща изложбена час14-15 ноември 2019, Гранд Хотел Пловдив

Индустриалният форум "БЕЗ аварии" ще представи решения за правилна поддръжка на инсталациии сгради, които осигуряват рентабилност и ефективност на производството, елиминират неблагоприятнипоследствия за живота на хората и околната среда, спестяват непредвидени разходи.Събитието ще популяризира и ... още

Виа Експо

7-9 април 2020 г., София

Форум за Югоизточна ЕвропаЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ,УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И РЕЦИКЛИРАНЕ,ИНТЕЛИГЕНТНИ ГРАДОВЕ

Изложенията през 2019• Събитието беше място за продуктови премиери, обмяна на нови идеи и създаване на делови партньорства.Бяха представени решения за: автономно производство и спестяване на енергия, дигитализиране на градовете,екологично третиране на отпадъците и превръщането ... още

Виа Експо

Сведващо иадание: 2020 г., София

Форум за Югоизточна ЕвропаЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ,УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И РЕЦИКЛИРАНЕ,ИНТЕЛИГЕНТНИ ГРАДОВЕ

Изложенията през 2019• Събитието беше място за продуктови премиери, обмяна на нови идеи и създаване на делови партньорства.Бяха представени решения за: автономно производство и спестяване на енергия, дигитализиране на градовете,екологично третиране на отпадъците и превръщането ... още

Виа Експо

Пълния текст на статията можете да намерите тук

... още
Виа Експо

Международни изложения

и конференции на Югоизточна Евроnа

16-18 април 2019, София

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ

РЕЦИКЛИРАНЕ

ИНТЕЛИГЕНТНИ ГРАДОВЕ

БЪДЕЩЕТО ЗАВИСИ

ОТ ЗЕЛЕНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ –

НЕКА ГИ ПРЕДСТАВИМ ЗАЕДНО

Станете част от ЕЕ и ВЕ, Save the Planet и Smart Cities:

• Ще представите Вашите решения по най-ефективния начин

• Ще създадете нови контакти с дистрибутори, клиенти и общини

• Продуктите и ... още

Виа Експо

ПРЕВЕНЦИЯ ОТ КОРОЗИЯ - МЕЖДУНАРОДЕН ФОРУМ

28-29 юни, Пловдив

Не пропускайте възможността да:

• ПОЛУЧИТЕ знания и ефективни решения за справяне с корозията

• СЕ СРЕЩНЕТЕ с водещи експерти от 8 държави

• СЪЗДАДЕТЕ полезни делови контакти

ЗАЩОТО бизнесът ви се нуждае от средства за нови инвестиции, а не от разходи за ремонт.

Свържете се с нас ... още

Виа Експо

Превенция от корозия - водещи експерти от 8 държави ще представят новости

Корозията влияе на металите в почти всяка среда - отоплителни инсталации, eлектро- и газопреносна мрежа, електроцентрали, петролни резервоари, платформи за добив на нефт, ВиК, превозни средства, строителни конструкции, пристанища, индустриално оборудване и др.

Поради щетите, които нанася ежегодно, се налага ... още

Виа Експо

Устойчива енергия - кои са новите възможности за бизнес и ресурсна ефективност?

Рентабилност, екологичен отпечатък и надеждност - това са вече факторите, определящи избора на инвестиция за производство и потребление на енергия. Политическият ангажимент за спиране на климатичните промени се засилва, а научноизследователската общност и бизнесът реализират иновации в областта на ... още

Виа Експо

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ

ИНТЕЛИГЕНТНИ ГРАДОВЕ

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ РЕЦИКЛИРАНЕ

ПОВЕЧЕ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС

международни изложения и конфереции

27-29 март 2018,София

ПОВЕЧЕ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС

• Търсите нови контакти и искате да разширите бизнеса си?

• Имате ограничен бюджет за реклама и цените своето време?

• Нуждаете се от актуална информация за пазара и новостите?

ИЗПОЛЗВАЙТЕ ЕДНА ПЛАТФОРМА - СТАНЕТЕ ... още

Виа Експо

27 - 29 март 2018, София

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ

ИНТЕЛИГЕНТНИ СГРАДИ, ТРАНСПОРТ И ЕНЕРГИЯ

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И РЕЦИКЛИРАНЕ

Търсите нови контакти и искате да разширите своя бизнес?

Имате ограничен бюджет за реклама и нямате време?

Нуждаете се от актуална информация за пазара и новостите?

ИЗПОЛЗВАЙТЕ ЕДНА ПЛАТФОРМА И СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ ИЗЛОЖЕНИЯТА И КОНФЕРЕНЦИИТЕ ... още

Виа Експо

ТЪРСИТЕ ЕКОЛОГИЧНИ И РЕНТАБИЛНИ РЕШЕНИЯ?

ЦЕЛИТЕ ДА НАПРАВИТЕ БИ3НЕСА СИ ПО-КОНКУРЕНТЕН?

ИСКАТЕ ДА ПРИЛОЖИТЕ УСПЕШНИ ПРАКТИКИ В СВОЯТА ДЕИНОСТ?

КАНИМ ВИ ДА ПОСЕТИТЕ И3ЛОЖЕНИЯТА И ДА УЧАСТВАТЕ В КОНФЕРЕНЦИИТЕ 3А ЮГОИ3ТОЧНА ЕВРОПА

7-9 март 2017 София

НЕ ПРОПУСКАИТЕ ДАТАТА 3А ЛИЧНА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ВОДЕЩИ КОМПАНИИ И АСОЦИАЦИИ

Организатор: ... още

Виа Експо

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ 2017

Кои са новите финансово изгодни и екологични решения?

В глобален мащаб нараства търсенето на ресурсно ефективни и щадящи околната среда технологии. Състоянието на енергетиката играе ключова роля за конкурентоспособността на една икономика. В днешни дни секторът изисква подобряване на практиките за експлоатация на възобновяемите енергийни източници, ... още

Виа Експо

ИЗЛОЖЕНИЯ И ФОРУМ ЗА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА

Енергийна ефективност и възобновяема енергия

Интелигентни градове

Управление на отпадъци и рециклиране

7-9 март 2017, София

ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ ДО 1-ви ОКТОМВРИ

ИЗДАНИЕТО ПРЕЗ 2016

ИЗЛОЖЕНИЯТА

• Директни изложители от 14 държави

• 40% от чужбина, 35% участваха за първи

път.

• За 7-ма поредна година бе организиран

Австрийски павилион

• Бизнес посетители от 26 държави

КОНФЕРЕНЦИИТЕ

• ... още

Виа Експо

ЕЕ&ВЕ и SMART CITIES 2016: продуктови премиери и добри практики

От 5-ти до 7-ми април София ще бъде домакин на 12-то издание на изложенията и конференциите ЕЕ и ВЕ (eнергийна ефективност и възобновяема енергия) и Smart Cities (интелигентни градове).

Организаторите от Виа Експо анонсират участие от 10 държави, като 50% от фирмите ... още

Виа Експо

Изложители и лектори от 16 държави ще представят екологични решения на „ЕЕ & ВЕ” и „Smart Cities” 2015

Въглеродно неутрална, сигурна и достъпна енергетика се развива чрез иновативни технологии. Кои ще са факторите, които ще формират облика на този важен сектор у нас? На европейско ниво се гласуват нови обвързващи цели ... още

Виа Експо

МОДЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ ПРАВЯТ ГРАДОВЕТЕ И ЕНЕРГЕТИКАТА ПО-УСТОЙЧИВИ

Изложения и форум за Югоизточна Европа, 11-13 март 2015, София

Изложенията и форумът „Енергийна ефективност и възобновяема енергия” (EE & ВЕ) и „Интелигентни градове” са адекватен отговор на нарастващото търсене на екологични технологии с оглед на екологичните и икономическите предизвикателства. Събитията се организират ежегодно от ... още

Виа Експо

Изложение и форум „Eнергийна ефективност и възобновяема енергия” 2014

Устойчивата енергия е „златната” нишка, свързваща икономическия растеж, социалната стабилност и смекчаването на неблагоприятното влияние върху климата.

Наскоро ЕС определи нови амбициозни цели, които следва да постигне до 2030 г.: намаляване на въглеродните eмисии с 40 %, достигане на дял от 30% ... още

Виа Експо

НОВИТЕ ЦЕННОСТИ В ГЛОБАЛНАТА ЕНЕРГИЙНА СИСТЕМА

Енергийната индустрия е един от най-динамично развиващите се отрасли с ключова роля в глобалната икономика. Европа е бедна на изкопаеми енергийни източници, което предопредели и бума на разработването на технологии за усвояване на енергията от вятъра, слънцето, отпадъците, водата и др. Германия, Швеция, Швейцария, Дания, ... още

Виа Експо

Последните технологични постижения в областта на сградно интегрираните фотоволтаици и интелигентните сгради на Форума и изложбата за Югоизточна Европа

ФОРУМЪТ

Тази година София отново ще се превърне в “зелената столица” на Европа. В периода 29-31 май в ИЕЦ ще се проведе Форумът и изложбата за енергийна ефективност и възобновяема енергия за Югоизточна ... още

Виа Експо

ЗЕЛЕНАТА НИША В ЕНЕРГИЙНИЯ МИКС – ПОГЛЕД ОТБЛИЗО

Форум и изложба за Югоизточна Европа (29-31 май 2013, София)

През февруари тази година Комитетът на регионите (CoR), консултативен орган към ЕС, се ангажира с разработването на стратегия, която да осигури ключова роля на ВЕИ на енергийния пазар след 2020 г. Предвижда се ... още

Виа Експо

Автономните фотоволтаични системи - логичното бъдеще на енергетиката

Глобалният пазар на автономни фотоволтаични системи ще достигне 50 GW до 2020 г. според проучване на американската консултантска компания McKinsey & Company.

Те са отлична алтернатива за производство на електроенергия в трудно достъпни места. Характерни за тях са кратките процедури за одобрение, лесната интеграция ... още

Виа Експо

8ми Конгрес и изложба за Югоизточна Европа

Енергийна ефективност и възобновяема енергия

28-30 март 2012, София

8th congress and exhibition on EE&RES

for south-east Europe

... още
Виа Експо

Силни отзиви за 7-то издание на Конгреса и изложбата за ЕЕ и ВЕИ за Югоизточна Европа

апочна подготовката на 8-мия Конгрес и изложба за възобновяема енергия и енергийна ефективност за Югоизточна Европа, които ще се проведат в периода 28-30 март 2012 г. в София. Организаторите от Виа Експо са убедени, ... още

ВИА Експо

КОНГРЕС И ИЗЛОЖБА ЗА ЕНЕРГИЙНА

ЕФЕКТИВНОСТ (EE) И ВЪЗОБНОВЯЕМИ

ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ (ВЕИ) ЗА

ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА

Събитието е едно от най-значимите в областта на енергийната ефективност и възобновяемите

енергийни източници за Югоизточна Европа. През годините форумът доказа своята роля за развитието на пазара чрез навлизането на нови технологии на регионално ниво. Форматът ... още

ВИА ЕКСПО

Две екологични събития на едно място през април 2011 в София

Енергийна ефективност, възобновяема енергия, управление на отпадъците и водите, рециклиране

Иновационни технологии и практики, силно международно участие, интензивни бизнес контакти и многобройни паралелни инициативи - това ще предложи 7-мото издание на Международния конгрес и изложба за енергийна ефективност (EE) и възобновяеми ... още

Виа Експо

7ми МЕЖДУНАРОДЕН КОНГРЕС И ИЗЛОЖБА НА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА

ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 2011

Стратегически партньор - ГЕРМАНИЯ

Организатор: ВИАЕКСПО

www.viaexpo.com

... още
ВИА ЕКСПО

ЕКОЛОГИЯ

Разумно използване на енергията и водата за опазване на планетата

Международна конференция и изложба

Енергийна ефективност

Управление на водните ресурси и отпадъците

Рециклиране

3-5 юни 2010 НДК, София

... още

Top