РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ВИА ЕКСПО, Списание Енерджи ревю - брой 3, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ВИА ЕКСПОДве екологични събития на едно място през април 2011 в София

Енергийна ефективност, възобновяема енергия, управление на отпадъците и водите, рециклиране

Иновационни технологии и практики, силно международно участие, интензивни бизнес контакти и многобройни паралелни инициативи - това ще предложи 7-мото издание на Международния конгрес и изложба за енергийна ефективност (EE) и възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), които ще се проведат в периода 13-15 април 2011 г. в София. Министерството на околната среда и водите, Агенцията по енергийна ефективност, Сръбската агенция по енергийна ефективност и Партньорството за възобновяема енергия и енергийна ефективност (REEEP) дадоха своята институционална подкрепа на събитието.

Според организаторите от Виа Експо, ВЕИ и ЕЕ секторът в България е изключително динамичен и привлича все повече инвеститори. В глобален и национален аспект той доказа своята ключова роля за постигане на икономическа, социална и екологична устойчивост.

В тазгодишния конгрес участие взеха 300 делегати от 34 страни и лектори от 17 държави. Като успех се отчита 90 % ръст на изложбената площ - 117 директни изложители и 118 представени компании от 27 държави, национални участия от Германия, Австрия и САЩ, 3522 посетители. Надя Косанич от Международния панаир в Щутгарт споделя: „Изложбата бе много добре организирана и обхвана всички аспекти на възобновяемите енергийни източници. Изложителите на немския павилион създадоха добри контакти по време на събитието”. Очакванията на чуждестранните компании, които чрез своето участие стъпиха за първи път на българския пазар, се оправдаха напълно. От Asemid Solar, Словакия, са впечатлени от големия брой изложители и посетители от България и от съседните страни.

7 месеца преди началото на събитието 1/3 от изложбената площ е резервирана за групови участия от Австрия, Великобритания, Китай, САЩ, Чехия и Финландия. Компании от Германия, Гърция, Италия, Турция и Швейцария също проявяват интерес за включване. Виа Експо ще предложи по-широк кръг от нови услуги, една от които е организиране на предварително уговорени срещи между изложители и техни потенциални клиенти - това ще гарантира ползотворното участие на фирмите.

Делегатите в конгреса ще научат за последните тенденции, ще се запознаят с експертни анализи и прогнози по темите:

•Маркетинг на зелената енергия

•ЕЕ и ВЕИ финансиране - между-народни и местни програми за подпомагане

•ЕЕ и ВЕИ законодателството в ЮИЕ

•ВЕИ технологии: вятър, слънце, вода, биомаса и биогорива, геотермална енергия

•Придобивки от въвеждането на възобновяема енергия и ЕЕ в общи-ните от ЮИЕ

•Тригенерация и децентрализирано производство на енергия

•Енергийна ефективност в дома, промишлеността, транспорта

•Пасивни сгради

•Интелигентни мрежи

•Електрически превозни средства

•Енергия от отпадъци - как работят тези технологии? Бариери пред тяхното развитие

За първа година, паралелно на конгреса и изложбата, ще се проведе международният екофорум „Save the Planet” (управление на води, отпадъци, рециклиране, околна среда), което ще провокира още по-голям интерес от страна на специалисти от България и Югоизточна Европа.

За повече информация:

www.viaexpo.comTop