РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Виа Експо, Списание Енерджи ревю - брой 6, 2012

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Виа ЕкспоАвтономните фотоволтаични системи - логичното бъдеще на енергетиката

Глобалният пазар на автономни фотоволтаични системи ще достигне 50 GW до 2020 г. според проучване на американската консултантска компания McKinsey & Company.

Те са отлична алтернатива за производство на електроенергия в трудно достъпни места. Характерни за тях са кратките процедури за одобрение, лесната интеграция в сградата и липса на инвестиции в електроразпределителната и електропреносната мрежа.

В съответствие с последните тенденции автономните фотоволтаични системи ще бъдат във фокуса на ежегодните Изложба и конгрес за възобновяема енергия и енергийна ефективност за Югоизточна Европа. Събитията се организират от Виа Експо и през 2013 г. ще се проведат от 29-ти до 31-ви май в ИЕЦ, София.

Според специалистите този пазарен сегмент притежава потенциал за развитие. Майя Кръстева, изпълнителен директор на Виа Експо, споделя: “Свидетели сме на изключителна динамика в соларния сектор, породена от законодателните промени и засилената конкуренция. Нашата цел е да създадем благоприятни условия бизнесът да намери пазарни ниши чрез реализиране на нови сътрудничества с инвеститори, производители, инсталатори и проектанти от Югоизточна Европа. Събитието е и добра възможност за разширяване на дейността на българските фирми извън пределите на страната.”

Водещи имена като STS Солар, ЕС-3, Крис 94, Скай Солар, Sputnik Engineering AG (Solarmax), Diehl Ako Stiftung & CO. KG, Krannich Solar и и др. са сред изложителите.

Автономните фотоволтаични системи са част от продуктовото портфолио на ЕС-3. „Те са логичното бъдеще на енергетиката” - e мнението на г-н Ангел Вучев, проектант във фирмата. “Наскоро инсталирахме покривна ФвЕЦ на хижа Табите в Стара планина. Предизвикателство беше да конфигурираме системата, способна да издържи екстремните метеорологични условия в един труднодостъпен район. При автономните фотоволтаични системи се постигат максимална ефективност при производството на електрическа енергия, тъй като то е изнесено непосредствено до самия консуматор. Така се елиминира излишното претоварване на мрежата и свързаните с него загуби”.

Филкаб, друг участник в изложбата, също са готови да посрещнат новите реалности. Те предлагат разнообразни покривни и фасадни фотоволтаични системи и разширяват своя пазарен дял в областта на зарядни станции за електроавтомобили, биомаса и хидроенергията.

Мотто Инженеринг ще представи по време на участието си нови автономни фотоволтаични и хибридни системи, технологии за енергиен мениджмънт и съхранение на енергия. Компанията търси близък контакт с представители на индустрията и крайни потребители с интерес в изграждането на системи за производство на ВЕ за собствено ползване.

Polytechnik, производител на горивни системи за биогенни горива с широко приложение за отопление и за производство на електроенергия, ще вземе участие на традиционния Австрийски павилион.

За първи път в рамките на изложбата ще се реализира Италиански павилион, чрез който ще се стимулира интернационализацията на италиански фирми.

Организаторите от Виа Експо подготвят интересна конгресна програма. Специална сесия ще бъде посветена на сградно-интегрираните фотоволтаици. Лекторите ще дискутират теми, свързани с новостите в областта на прозоречните, покривните и стенните фотоволтаици. Внимание ще бъде обърнато и на техническите изисквания и бъдещите перспективи за развитието на пазара в Югоизточна Европа.

Паралелни събития са изложенията „Smart Buildings” (интелигентни сгради), LiftBalkans (асансьори и ескалатори) и „Save the Planet” (управление на отпадъци и рециклиране).

За повече информация Виа Експо

www.viaexpo.comTop