РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Виа Експо, Списание Енерджи ревю - брой 1, 2013

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Виа ЕкспоЗЕЛЕНАТА НИША В ЕНЕРГИЙНИЯ МИКС – ПОГЛЕД ОТБЛИЗО

Форум и изложба за Югоизточна Европа (29-31 май 2013, София)

През февруари тази година Комитетът на регионите (CoR), консултативен орган към ЕС, се ангажира с разработването на стратегия, която да осигури ключова роля на ВЕИ на енергийния пазар след 2020 г. Предвижда се създаване на паневропейски фонд за подпомагане на ВЕИ и центрове за осъществяване на трансфера на ноу-хау между отделните региони, намаляване субсидиите за изкопаемите горива, развитие на интелигентните мрежи и др. От CoR подчертават същественото значение на появата на т.н. prosumers, активни потребители, които произвеждат електроенергия за собствени нужди.

Днес сме свидетели на динамично съревнование между кафявата, атомната и зелената енергия, като повечето от нас се надяват логиката да надделее и най-младата от тях да спечели. Безспорно е, че най-евтината енергия е спестената и единствено екологичната енергия има потенциал да осигури устойчиво бъдеще. На 50 млрд. евро годишно ще възлизат икономиите, ако се приложат мерките от приетата наскоро нова Европейска директива за енергийна ефективност.

В контекста на световните тенденции и законодателни промени Виа Експо организира ежегодния Екофорум и изложба за Югоизточна Европа, които ще се проведат от 29-ти до 31-ви май в ИЕЦ, София. Тазгодишното издание е с актуализиран формат и ще обхване следните теми: Енергийна ефективност и възобновяема енергия (EE и ВЕ), Интелигентни сгради (Smart Buildings), Асансьори и ескалаторни съоръжения (LiftBalkans) и Управление на отпадъци (Save the Planet).

ИЗЛОЖБАТА

Австрия е страна партньор на изложбата. Тя има силни традиции в производството на зелена енергия с дял от над 25 % в енергийния микс и е една от 13-те държави в ЕС без АЕЦ на собствената си територия. На Австрийския павилион Polytechnik, известна с високото качество на своите отоплителни централи до ключ, ще представи котли и горивни системи за биогенни горива. Дебют на българския пазар ще направи Global Hydro Energy, която планува да разшири своите позиции в Югоизточна Европа. Тя предлага малки водноелектрически централи с капацитет до 15 MW. Nahtec разработва енергийно ефективни системи за отопление чрез използването на енергия от слънцето и биомасата. Друга австрийска компания Ziehl-Abegg има 100 годишен опит в производството на вентилатори и контролери в областта на отоплението и климатизацията. В рамките на изявата Търговската секция към Австрийското посолство ще организира Austria Showcase.

Аржентина е един от най-големите износители на биогорива в света, като през 2013 г. продукцията на биоетанол ще достигне рекордните 400 млн. литра. Единствено на щанда на Аржентинското посолство посетителите ще имат възможност да се запознаят с аржентинското ноу-хау в тази област. Италиански павилион ще бъде реализиран за първи път от Италианската търговска камара в България.

Решения за оползотворяване на биомаса ще видим от Ирес - битови и индустриални инсталации, когенерации, ползване на отпадна топлина и др. В своята работа компанията се ръководи от ценностите, свързани с намаляването на зависимостта на икономиката ни от фосилните горива и въглеродния отпечатък.

JR Trade e официален представител на италианската компания General Dies srl., която е производител на преси за производство на пелети, линии за автоматично опаковане, дробилни машини, консумативи и др. К.А. Технолоджи ще покаже централи за биомаса, когенерационни системи, съоръжения за биогорива, генериране на горещи газове и др. на компанията Richard Kablitz & Mitthof и Амандус Каал. Costruzioni Nazzareno от Италия ще демонстрира технологии за производство на пелети, преси за брикети и трошачки за дървесни отпадъци.

Сред експонатите ще бъдат продуктите на CINK Hydro Energy, производител на водни турбини тип Пелтон, Франсцис, Кааплан, Crossflow и комплексно технологично оборудване за малки ВЕЦ.

Соларните технологии отново заемат водещо място в изложбената експозиция. Тази година акцентът ще бъде поставен върху сградно интегрираните PV покривни, фасадни и прозоречни системи, които се идентифицират като привлекателна ниша за този пазар.

Швейцарският лидер Sputnik Engineering ще направи премиера на своята нова серия стрингови инвертори SolarMax P, специално разработена за малки соларни паркове до 6 kWp. Предстои сключванe на договор между Екоел БГ и SolarMax за техническо обслужване и ремонт на произведените от тях инвертори и периферни устройства, монтирани на територията на България, като сертифициран сервизен партньор.

Ключовите продукти, които подпомагат съществения напредък на Krannich Solar, са соларните модули на Luxor и Axitec, а също и монтажните системи от K2 Systems. Специалисти от компанията споделят своите позитивни очаквания от развитието на фотоволтаичния сектор в България и подчертават съществената роля на ВЕИ в рехабилитацията на енергийния пазар.

Heliocentris Energy Solutions от Германия оперира в областта на децентрализираното производство на енергия. Фирмата предлага автономни енергийни решения с цел замяна на дизеловите генератори с нулево енергийни продукти. На изложбата ще презентира своите изследвания за горивни клетки и соларни хидрогенни технологии.

Сред българските изложители имената Скай Солар, Елпром Трафо, Слънчатка, Соларити, СТС Солар, Лема Трейдинг, Хермес Солар и др.

Филкаб, ЕС-3 и Мотто Инженеринг включиха покривни и автономни PV и хибридни системи в своята богата продуктова гама. Според експерти от тези компании промените в сектора ще са свързани с консолидация и преминаване от субсидиран към реален пазарен модел, като интересът към фотоволтаиката ще бъде продиктуван от икономическите и екологичните ползи. Крис 94, друг традиционен участник, има дългогодишен опит в инженеринга на вятърни паркове и соларни централи.

В сферата на вятърната енергетика Лонг Ман Холдинг ще запознае посетителите със своите услуги: проектиране, изграждане, експлоатация и сервиз на вятърни паркове. Чепъков предлага малки вятърни генератори, фотоволтаични панели, хибридни вятърно-соларни системи с мощности от 200W до 30kW, акумулатори и др. От началото на 2013 г. фирмата стана официален дистрибутор на немската Phocos - световен производител на контролери и инвертори за автономно електрозахранване.

На изложението Ай Пи Ес ще покаже последната модификация на модулната хибридна off-grid система Exeron, носител на много награди за технологична иновация. Системата може да комбинира едновременно различни енергоизточници (слънце, вятър, дизел и ел. мрежа, ако е налична) и е подходяща за обекти без достъп до електропреносната мрежа.

Конструкциите за фотоволтаични системи, изработени от Юпитер Метал, са от горещо поцинковани стоманени профили, които са значително по-изгодни от алуминиевите. Те имат по-конкурентни цени, по-висока производителност и са пригодни за всякакъв тип терени.

Weiss A/S от Дания ще запознае посетителите със своята технология за производство на електрическа и топлинна енергия от отпадъци с приложение в малки населени места и отдалечени райони.

Сградите консумират около 40 % от енергията и концепцията за интелигентните сгради набира вече популярност в България. Европейското патентно ведомство съвместно с външни експерти разработи нова информационна система, благодарение на която всеки може да получи информация за патентите в областта на устойчивото строителство. Интелигентни решения за сградна автоматизация на американската компания Control4 ще бъдат предложени от Умен дом. Techem Smart System е един от най-новите продукти на Техем Сървисис, който представлява система за дистанционно отчитане, контрол на потреблението и ежедневен мониторинг върху функционирането на уредите. Термокерамичните покрития на Пестим енергия намаляват топлинните загуби между 8 и 15 %. Фирмата също така работи в областта на отоплението, вентилацията и климатичните системи.

Paradise Electric Consult Ltd. за първи път ще презентира свои авторски печатни издания в сферата на мълниезащитата на PV и вятърни паркове, както и ръководство за диагностика и контрол на зеземителни уредби. По време на изложението компанията ще покаже немска технология за наблюдение и предупреждение на мълнии в реално време и оборудване за качеството на енергията.

В края на 2012 г. Лифтком АД стана собственик на Тисен Круп Елевейтърс България, което доведе до подобряване на продуктовия каталог на фирмата. Тя е участник в LiftBalkans и има над 1400 произведени и монтирани асансьорни уредби на територията на страната, Албания, Косово, Турция и Румъния. Трез произвежда подемни платформи за автомобили, асансьори за автомобили, би-парк, кухненски асансьори, електрически, хидравлични пътнически асансьори и др.

ФОРУМЪТ

Организаторите от Виа Експо са поканили водещи експерти от Европейската федерация за възобновяема енергия, Европейски съвет за енергийно ефективна икономика, Български съвет за устойчиво развитие, Европейски институт по енергийни характеристики на сградите, Европейски алианс на компании, работещи в областта на енергийната ефективност в сградите, Pike Research и др. Инвеститори, архитекти, проектанти и представители на държавната администрация ще дискутират широк кръг от теми. 10-те топ тенденции в интелигентните сгради, финансови модели, възможностите за прилагане на концепцията “Сгради с почти нулево енергийно потребление в Югоизточна Европа”, покривни и прозоречни сградно интегрирани PV системи и др. ще са акцентите в програмата.

За повече информация: Виа Експо - www.viaexpo.comTop