РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Виа Експо, Списание Енерджи ревю - брой 1, 2014

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Виа ЕкспоИзложение и форум „Eнергийна ефективност и възобновяема енергия” 2014

Устойчивата енергия е „златната” нишка, свързваща икономическия растеж, социалната стабилност и смекчаването на неблагоприятното влияние върху климата.

Наскоро ЕС определи нови амбициозни цели, които следва да постигне до 2030 г.: намаляване на въглеродните eмисии с 40 %, достигане на дял от 30% енергия от възобновяеми източници и подобряване на енергийната ефективност с 40%.

В контекста на тези приоритети от 5-ти до 7-ми март в София Виа Експо организира изложението и форумът „Енергийна ефективност и възобновяема енергия” за Югоизточна Европа. Изявата ще представи широк спектър от нови технологии и продукти, както и ще запознае аудиторията с успешните практики.

ИЗЛОЖЕНИЕТО

В него ще участват директни изложители от Австрия, България, Германия, Италия, Китай, Литва, Румъния, Чехия и Холандия. Тази година Австрийският павилион ще бъде разположен на по-голяма изложбена площ.

Като тенденция се откроява интересът към популяризиране на технологиите за производство на биоенергия и прилагането на технологии за оползотворяване на биологичните отпадъци.

Nahtec предлага на своите клиенти оборудване за отопление, работещо със слама, енергийни култури, течен тор и др. Ирес България ще вземе участие за втора поредна година в изложението - тя работи активно в областта на изграждането на битови и индустриални инсталации, комбинирани системи за охлаждане, отопление и електроенергия и др.

Съоръжения за оползотворяване на биомасата ще видим от Екоефект България и К.А. Технолоджи, изключителен представител на фирмите от групата Каал, Шмелцер и Каблиц.

Продуктовата гама на Dreyer & Bosse Kraftwerke включва технологии за производство на биогаз и биометан.

На традиционния Aвстрийски павилион участие ще вземе HERZ Energietechnik - производител на фитинги, вентили за отоплителни и охладителни системи, също така на ефективни и щадящи околната среда системи за отопление - котли на биомаса: на дървени стърготини, пелетни и на дърва.

Дългогодишен опит в когенерацията има AB Gruppo Romania: индустриално комбинирано производство на енергия от природен газ и на енергия от биогаз, предназначено основно за ферми, инвестиращи в процеса на валоризация на селскостопанските култури и / или отпадъци от животновъдството за реално производство на енергия. Компанията съдейства също и за нуждите на общинските дружества, консорциуми и институции за ефективното и устойчиво използване на биогаза, отделящ се от сметищата за битови отпадъци.

Екютек е инженерингова компания, част от холдинга Ебиос. Основната дейност е изграждането и O&M на електроцентрали за интегрирана газификация. Фирмата е изградила и проектирала над 70 централи с мощност от 60 до 40000 kVe.

Известно е, че България има голям потенциал на геотермална енергия, който в много малка степен е оползотворен. Според статистиката страната ни е на първо място в Европа по геотермален потенциал на глава от населението - 12 000 източници - и на последно - по нейното използване. Две компании, работещи в тази област, ще вземат участие в изложението. Термопомпени системи е оторизиран представител на NIBE AB в България и предлага високотехнологични решения за отопление, вентилация, охлаждане и възстановяване на топлината. Ползите от внедряването на геотермални помпи NIBE се изразяват в намаляване на разхода на енергия с до 80 %, за еднофамилни къщи възвръщаемостта на инвестицията е от 5 до 7 години, а за промишлени сгради - по-бързо. Омния Контракторс предлага високоефективни възобновяеми енергийни системи, както и реализация на концепцията „Умна къща”. Тя е ексклузивен партньор на Ochsner, производител на промишлени термопомпи със значителен дял на пазара в Австрия, Германия и Източна Европа.

MIG-mbH Salzkotten-Deutschland e иновативна компания, ориентирана в производство на екологични продукти. Наскоро тя пусна на пазара енергоспестяващи бои MIG-ESP. Продуктът се отличава с отлични характеристики - подобрява комфорта на средата и качеството на въздуха, естествена защита срещу плесен и намалява електрическата консумация с 40%.

Регионалният Е-Клъстер ще промотира своята работа за намаляване на енергопотреблението в транспорта чрез конверсия на превозни средства с бензинов двигател в електромобили и изграждане на зарядна инфраструктура за тях.

RPC Radiy проектира LED енергийноефективно осветление, подходящо за пътища, площади, паркове и други обществени пространства. Продуктите реализират повече от 7 пъти икономия на енергия.

Конвенционално и светодиодно осветление ще видим и от Ентел ТТТ, която произвежда и електрошкафове, електромери и продукти в областта на соларната енергия.

Цялостна реализация на инвестиционни проекти в областта на енергия от възобновяеми, конвенционални и алтернативни енергийни източници осъществява Балканика Енерджи.

Важна част от дейността на компанията е повишаването на енергийната ефективност и независимост на сгради, производствени системи и населените места.

Solare Datensysteme ще представи три нови модела Solar-Log(tm), които имат много предимства - подобрени функции по отношение на визуализация, мониторинг на фотоволтаични централи и оптимизиране на собствената консумация на електрическа енергия. Съвременният LCD дисплей, както и допълнителният тънкослоен транзисторен (TFT) цветен сензорен екран ги отличават от другите продукти на пазара.

Фотоволтаици за яхти и каравани бяха наскоро добавени към продуктовата гама на Чепъков. Фирмата предлага малки вятърни генератори, фотоволтаични соларни панели, инвертори, соларни контролери, хибридни вятърно-соларни системи за производство на електроенергия, с мощности от 30W до 30kW.

Филтър ще демонстрира енергийни решения предимно за индустрията, в това число газови когенератори, котли, оборудване за топлоцентрали, ТЕЦ, водоподготвителни инсталации и охладителни кули.

Проксимус Инженеринг ще включи в своята продуктова презентация по време на изявата високоефектвини двутръбни и тритръбни VRF системи за професионална и битова климатизация и мултифункционална хибридна термопомпа MF от Hisense/Hitachi за климатизация на директно изпарение и производство на БГВ, бойлери от ACV Белгия.

Друг изложител е Филкаб, доставчик на фотоволтаични модули и свързаните с тях носещи конструкции, инверторни станции, кабели и конектори. Специалисти от фирмата споделят, че по време на изложението ще акцентират върху изграждането на малки жилищни и индустриални покривни PV системи и островни PV и хибридни системи за собствена консумация.

Елпром Трафо ще представи многообразие от маслени трансформатори - целта на компанията е да разшири своите позиции на българския и международния пазар.

Конструкции за фотоволтаични системи, изработени от Юпитер Метал, са от горещо поцинковани стоманени профили. Те са значително по-изгодни от алуминиевите и притежават предимства по отношение на цена и пригодност за всякакъв вид терени.

Apricus Solar осъществява дейност в световен мащаб и има присъствие на всички големи пазари. Тя произвежда слънчеви системи за топла вода и хидравлични отоплителни инсталации - прости и ефективни решения за семействата и фирмите, загрижени за изменението на климата и за повишаването на разходите за енергия.

Технологии за производство на хидроенергия ще бъдат показани от две компании - Global Hydro Energy и Cink Hydro , специализирани в производството на технологии за малки и средни водноелектрически централи - турбини Crossflow, Kaplan, Pelton и Francis с капацитет до 3,5 MW единична мощност.

Фокусът на работа на Българо-американска кредитна банка е върху приоритетни сектори като: земеделие, зелена енергия и енергийна ефективност. Банката подпомага частното финансиране на възобновяеми енергийни източници и такива, съобразени с околната среда.

ФОРУМЪТ

Паралелният форум ще се открие от Райнер Хинрихс - Ралвс от Европейската федерация за възобновяема енергия (EREF), който ще направи обзор на състоянието на ВЕИ сектора. Той ще проследи стъпките за създаване на инвестиционна сигурност и стабилност за периода след 2020.

Делегатите ще се запознаят с новия поглед върху централизираното отопление и охлаждане, когенерация, екологично-ефективни подстанции, използване на ВЕИ в топлофикациите. Сесията се организира от престижната асоциация Euroheat & Power с гост-лектори експерти от университетите в Аалборг и Халмщад, Thermaflex, Danfoss, Turboden, Ebioss Energy и др.

Журналистът Милен Атанасов от „Зелена светлина”, БНТ, ще модерира панела „Интелигентни градове” с темите: сгради с почти нулево енергийно потребление, зелени покривни градини и устойчива градска среда. Какви са новостите в иновациите и приоритетните области за реализация на умни градски системи? Йенс Бартолмес, ЕК, ГД „Енергия”, отдел „Smart Cities” ще предостави информация от първа ръка.

Инж. Пламен Дилков от ПВБ ПАУЪР България ще презентира теория и практика на мениджмънта на интелигентните градове. Две системи за управление на околната среда и енергийната консумация, приложими в общините, ще се разгледат в детайли от специалист на Австрийската енергийна агенция.

Сварко България е спонсор на сесията „Интелигентна мобилност”, в рамките на която ще се представят системи за контрол, управление на кръстовища и осветление.

Лектори от Съвета за изследване и технологии за производство на енергия от отпадъци (WtERT) ще отговорят на въпроса - как можем да постигнем устойчиво икономическо и социално развитие чрез производство на енергия от боклуците. Перспективите в Югоизточна Европа са многообещаващи, като най-добрият вариант са публично-частните партньорства. Те са един модерен подход към осъществяване на инфраструктурни проекти, чрез тях се правят значителни инвестиции от частния капитал и не се натоварва държавният бюджет.

За повече информация: Виа Експо - www.viaexpo.comTop