РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Виа Експо, Списание Енерджи ревю - брой 5, 2014

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Виа ЕкспоМОДЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ ПРАВЯТ ГРАДОВЕТЕ И ЕНЕРГЕТИКАТА ПО-УСТОЙЧИВИ

Изложения и форум за Югоизточна Европа, 11-13 март 2015, София

Изложенията и форумът „Енергийна ефективност и възобновяема енергия” (EE & ВЕ) и „Интелигентни градове” са адекватен отговор на нарастващото търсене на екологични технологии с оглед на екологичните и икономическите предизвикателства. Събитията се организират ежегодно от Виа Експо и са място за бизнес, нови продуктови презентации и директен дебат по въпроси, свързани с устойчивото развитие на енергетиката и градовете, и търсене на реални решения на проблемите.

ИЗЛОЖЕНИЯТА

Биоенергията през последните години набира популярност у нас голям брой изложители, работещи в сектора, ще вземат участие в EE & ВЕ 2015.

Съоръжения за оползотворяване на биомаса ще видим от К.А. Технолоджи, изключителен представител на фирмите от групата Каал, Шмелцер и Каблиц. На традиционния Австрийски павилион участие ще вземе Polytechnik – водещ доставчик на вентилационни и отоплителни инсталации до ключ. Широка гама от технологии и съоръжения за оползотворяване на биомаса ще представи Екоефект България: котли на пелети и биомаса, линии за производство на пелети, дробилна техника и др.

Испанската компания EBIOSS Energy също се присъедини към изложението. Най-новият проект в България е свързан с изграждане на ТЕЦ в Карлово за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия въз основа на газификацията на отпадъци. България е привлекателен пазар за EBIOSS Energy, чрез който цели да засили своите позиции в Югоизточна Европа.

ЕLLON работи в сферата на ОВК. Тя наскоро откри модерна електроцентрала на биогаз в Цалапица с общ капацитет 1.5 MWe. Г-н Айгътов, управител на фирмата, споделя, че бъдещето на ВЕИ сектора централите на биогаз и биомаса и ELLON ще популяризира тази своя дейност по време на изложението.

Белфри ООД ще направи дебют по време на събитието заедно със своите партньори: Tecon textile constructions GmbH – Австрия; ennox biogas technology GmbH – Австрия; Hexa-Cover A/S – Дания. Фирмата акцентира върху оборудване за промишлени и селскостопански инсталации за добив и утилизация на биогаз, сметищен газ и други горими газове.

Пауловния е едно от най-бързорастящите дървета на планетата и ценните качества на дървесината го прави предпочитан източник на биомаса. Г-н Бечев от Силва 999, изложител в „ЕЕ и ВЕ“, анонсира, че до края на 2015 г. предстои засаждане на 1141 декара плантации за добив на биомаса, което се равнява на над 1 141 000 броя фиданки.

Термопомпени системи на OCHSNER ще представи Омния Контракторс, фирма която предлага реализация и на концепцията „Умна къща“.

Традиционен участник в „ЕЕ и ВЕ“ е фирма Cink Hydro, специализирана в производство на технологии за малки и средни водноелектрически централи - турбини Crossflow, Kaplan, Pelton и Francis с капацитет до 3,5 MW единична мощност.

Балканика Енерджи работи активно в осъществяването на проекти за оползотворяване на слънчева, вятърна, био- и геотермална енергия, както за повишаване на енергийната ефективност и независимост на сградите.

За първи път в изложението ще участва IEK Group, която ще демонстрира нови светодиодни осветителни компоненти и изделия. Тя е най-големият руски производител на повече от 5000 електрически продукти под известната марка IEK ®.

Потенциалът в областта на енергийната ефективност е голям - налице са технологии и практики за оптимизация на консумацията на електроенергия. „ИКО-ЕЛ-Константин Стоянов“ ще покаже модулите ULTRA - новост за българския пазар. По света намират широко приложение - в жилищни и административни сгради, хотели, училища, банки, хипермаркети, телекомуникационни обекти, промишлени обекти, бензиностанции и др., като има данни и за икономии в размер на 40%.

Политиката за градско развитие е основният фокус на ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г. През следващите години ще се финансират и реализират проекти в редица градове с цел тяхното превръщане в по-устойчиви единици и насърчаване на социалната ангажираност и сближаване.

Изложението „Smart Cities” обхваща различни направления в областта на интелигентните градове: автоматизация на сградни инсталации (BAS) за осветление, отопление, климатизация и вентилация, видеонаблюдение и пожароизвестяване, системи за управление и контрол (BMS), информационно моделиране на сградите (BIM), транспорт и др.

АТИКС ще е представи продуктите на американската фирма ICONICS, водеща в производството на индустриален софтуер за визуализация. Интегрирането на електрoнните системи, обслужващи ежедневието, повишава сигурността и понижава разходите. Високотехнолoгични решения за автоматизация от световния производител Cardin ще бъдат показани от ММГ ЕООД.

Регионалният Е-Клъстер провежда редица дейности за развитие на електромобилите в градска среда.

ФОРУМЪТ

Лектори от авторитетни асоциации от Австрия, Белгия, Великобритания, Германия, Франция, Норвегия и др. ще се включат в програмата. Сесията на Euroheat & Power „Бъдещето на топлофикациите в Европа“ ще разгледа съвременните тенденции и ролята на общините за подобряване на ефективността и за използването на ВЕИ в областта на отоплението и охлаждането. Другите дискутирани теми ще са финансовите инструменти за подобряването на енергийната ефективност на сградите, съхранението на енергия от ВЕИ в интелигентните градове и др.

Паралелни събития: „Save the Planet“ (управление на отпадъци) и „Save the Life“ (контрол по време на бедствия и аварии).

Организатор: Виа Експо

www.viaexpo.comTop