РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Виа Експо, Списание Енерджи ревю - брой 3, 2018

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Виа ЕкспоПревенция от корозия - водещи експерти от 8 държави ще представят новости

Корозията влияе на металите в почти всяка среда - отоплителни инсталации, eлектро- и газопреносна мрежа, електроцентрали, петролни резервоари, платформи за добив на нефт, ВиК, превозни средства, строителни конструкции, пристанища, индустриално оборудване и др.

Поради щетите, които нанася ежегодно, се налага предприемане на мерки за превенция от корозия. Игнорирането на проблема може да доведе до скъпоструващи инвестиции, затова в България все повече се увеличава търсенето на ефективни решения за защита.

Corrosion Prevention Balkans ще се проведе в периода 28-29 юни в Пловдив във формат форум - изложение. Водещи фирми от Австрия, България, Великобритания, Германия, Италия, Полша, Чехия и Хърватия ще представят технологии, методи и продукти за защита от корозия.

Защо да участвате в Corrosion Prevention Balkans?

• Ще научите защо, къде и кога протича корозията

• Ще откриете как да я предотвратите

• Ще направите проучване за предимствата на различните системи за превенция от корозия

• Ще осъществите бизнес контакти с потенциални клиенти

• Ще почерпите от опита на висококвалифицирани експерти

За кого е изявата?

Тя ще е от интерес за работещите в областите: енергетика, газови и петролни компании, електропроектанти, машиностроене, корабостроене, пристанища, металургия, водоснабдяване и канализация,фармация, ХВП, автомобилостроене, транспорт, производство на велосипеди, производители на ел. уреди, строителство, държавни институции, университети, селскостопанска техника, телекомуникации, Национална компания „Железопътна инфраструктура” и др.

Теми и лектори в конференцията

Своя опит ще споделят експерти от Международния съвет по корозия, Европейската федерация по инженерна химия, Федерален институт за изследване и тестване на материали, МГ Аноди Интернешънъл АД, EC Quadro SRL, Технопарк Кралупи, Полско дружество по корозия, OFI Technologie & Innovation GmbH, PA-EL d.o.o, Институт по корозия на Дрезден, Cathodic Corrosion Control Ltd., Оргахим и др.

• Онлайн мониторинг на корозията чрез нов електрохимичен измервателен уред

• Съвременни международни стандарти и разпоредби за корозионна защита

• Освобождаване на тежки метали от сплави, използвани в питейната вода: Как да тествате и оценявате материалите?

• Материали и услуги за катодна защита

• Дейности, насочени към повишаване осведомеността за процеса корозия

• Корозия на тръбопроводи и резервоари за суров нефт

• Покрития от метални сплави върху стомана

• Проучване и различни критерии при проверка за нарушено изолационно покритие на метални структури

• Индустриални антикорозионни покрития - методи за подготовка на металната повърхност преди боядисване

• Антикорозионни системи и защитни покрития

*(програмата е актуална към 15-ти май)

Изложбена част

Паралелната изложба ще даде възможност на заинтересовани експерти и мениджъри от различни сектори да се срещнат с водещи фирми.

Оргахим ще представи антикорозионни и защитни покрития. Те успешно се прилагат в различни сфери на индустрията - енергетика (електропреносната мрежа, електроцентрали - АЕЦ, ВЕЦ, ТЕЦ), инфраструктура (пътища, пристанищни комплекси, мостове и др.), строителство (метални конструкции, летища, спортни съоръжения, пречиствателни станции), химическа промишленост, транспортни средства, металообработване и машиностроене.

Денеб Инвест е изключителен агент за България на „Hempel” A/S - производител на индустриални и корабни покрития. Антикорозионни покрития за енергетика, нефтохимия и нефтопреработка; за тежки агресивни среди, резервоари, цистерни; конвенционални антикорозионни бои и специални покрития за хранителна промишленост; пожарозащитни покрития ще бъдат част от продуктовите презентации.

Ще бъде представено немското качество на продуктите на Fertan и тяхното перфектно решение за справяне с ръждата. Фирмата предлага гъвкави подходи за отстраняване на ръждата в редица области: индустрия, автомобилостроене, автосервизи.

Бласт Инженеринг ЕООД е един от най-големите изпълнители на индустриални антикорозионни покрития. Фирмата е изключителен представител за България на немските компании „Contracor” - производител на пясъкоструйно оборудване и „Comprag” GmbH - производител на компресори и изсушители. Тя е специализирана в цялостно проектиране и изграждане на индустриални камери за дробеструйно почистване на метални конструкции, както и изграждането на камери за боядисване.

МГ Аноди Интернешънъл АД ще представи магнезиева катодна защита на бойлери, катодна защита на бойлери с външно захранване, подземна катодна защита на резервоари и тръби, катодна защита на кораби, индустриални и офшорни съоръжения, катодна защита с цинк и алуминий.

Енерик ООД е официален дистрибутор на немската фирма Steffel - автоматична и полуавтоматична система за катодна защита на металите от корозия. Информацията се взима от всяка катодна станция и се събира, обработва и анализира в сървър и от там се изкарват индивидуалните данни за състоянието на всяка станция с възможности за корекции, рапорти и анализи на обобщени данни.

Включете се в Corrosion Prevention Balkans.

Вашият бизнес се нуждае от информация и знания, а не от излишни разходи за отстраняване на аварии и смяна на оборудване. Срещнете се експерти, колеги и клиенти, за да обмените опит и мнения.

Повече информация на www.viaexpo.comTop