РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Виа Експо, Списание Енерджи ревю - брой 6, 2018

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Виа ЕкспоМеждународни изложения

и конференции на Югоизточна Евроnа

16-18 април 2019, София

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ

РЕЦИКЛИРАНЕ

ИНТЕЛИГЕНТНИ ГРАДОВЕ

БЪДЕЩЕТО ЗАВИСИ

ОТ ЗЕЛЕНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ –

НЕКА ГИ ПРЕДСТАВИМ ЗАЕДНО

Станете част от ЕЕ и ВЕ, Save the Planet и Smart Cities:

• Ще представите Вашите решения по най-ефективния начин

• Ще създадете нови контакти с дистрибутори, клиенти и общини

• Продуктите и дейността Ви ще бъдат промотирани до края на 2019 г.

Организатор: www.viaexpo.comTop