РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Виа Експо, Списание Енерджи ревю - брой 3, 2019

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Виа ЕкспоСведващо иадание: 2020 г., София

Форум за Югоизточна Европа
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ,
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И РЕЦИКЛИРАНЕ,
ИНТЕЛИГЕНТНИ ГРАДОВЕ

Изложенията през 2019
• Събитието беше място за продуктови премиери, обмяна на нови идеи и създаване на делови партньорства.
Бяха представени решения за: автономно производство и спестяване на енергия, дигитализиране на градовете,
екологично третиране на отпадъците и превръщането им в нови суровини.
• Директни изложители от 13 държави
• За 10-та поредна година - Австрийски павилион
• Бизнес посетители от Босна и Херцеговина, България, Германия, Испания, Италия, Китай, Косово, Македония,
Румъния, Сърбия, Украйна, Франция и Чешка Република.

Конференциите през 2019

• 52 лектори
• Основни дискутирани теми: Сградно обновяване и обследване, Енергийната бедност в България, Инвестиции
в зелена енергия, Преобразуване на енергия от различни източници, Ефективно отопление с кондензни котли,
Геотермални и слънчеви системи, Финансови инструменти и програми в сектора Управление на отпадъците,
Интелигентен град - знания, наука, образование и технологии и др.

Организатор: www.viaexpo.comTop