РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Виа Експо, Списание Енерджи ревю - брой 6, 2019

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Виа Експоsee
SUSTAIN tec
7-9 април 2020 г., София


През 2019 г. ЕЕ И ВЕИ, Smart Cities и Save the Planet се обединяват в seeSUSTAINtec
- изложение и форум за устойчиви технологии за Югоизточна Европа.


секция
Енергийна
ефективност
и възобновяема
енергия

секция-
Интелигентни
градове

секция-
Отпадъци
и рециклиране
Качество на
въздуха


Ново начало
Виа Експо ви информира, че от 2019 г. ЕЕ & ВЕИ, Smart Cities и Save the Planet се обединяват в нов бранд seeSUSTAINtec.
Решихме, че сега е точният момент да разширим обхвата на изявата с нов акцент Качество на въздуха, който успешно
допълва така актуалните теми Енергия, Интелигентни градове и Отпадъци. Несъмнено всичко около нас е свързано
- промените в климата, замърсяването на околната среда, изчерпването на ресурсите. А пазарът на екотехнологии се
разраства като противодействие на това, което се случва.
С новия бранд seeSUSTAINtec целим събитието да бъде място за популяризиране на по-широк спектър от решения
и добри примери, да провокира по-силен интерес у потребители и инвеститори за устойчива промяна. А новите ни услуги
ще помогнат на участниците да се позиционират още по-добре в съответните области.

Защо seeSUSTAINtec?
Думата "sustain" символизира бъдеще, кръговрат, свързаност и прогнозируемост "see" идентифицира Югоизточна
Европа като пазар с потенциал за устойчиво развитие, а възможно най- доброто взаимодействие между участниците в
едно събитие се постига чрез формат "изложение - конференция". Отново вниманието ще бъде върху технологиите
- необходимото условие за прогрес.
Осъзнаваме, че сме отговорни за света, в който живеем. Вярваме, че заедно можем да го направим по-добър.

Отстъпки и допълнителни рекламни услуги при ранно заявяване за участие в seeSUSTAINtec.
Бъдете част от перспективния пазар на устойчиви технологии.

Свържете се с Виа Експо:
032 512 900, 088 679 31 72
office@viaexpo.com
www.viaexpo.comTop