РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Виа Експо, Списание Енерджи ревю - брой 1, 2020

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Виа ЕкспоИНОВАЦИИ, 3НАНИЯ, КОНТАКТИ


see
SUSTAIN
tec 7-9 април, зала 6, ИЕЦ, София


ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И РЕЦИКЛИРАНЕ
ЧИСТОТА НА ВЪЗДУХА И ИНТЕЛИГЕНТНИ ГРАДОВЕ

изложение и форум за Югоизточна Европа

• Целите да разширите своя пазар?
• Имате ново оборудване, технология, продукт?
• Търсите директни контакти с дистрибутори,
клиенти, представители на индустрията и
общините, селското стопанство?


СТАНЕТЕ ИЗЛОЖИТЕЛ

 

• Искате да промените начина на производство
и потребление?
• Нуждаете се от печеливша и екологична
инвестиция, ресурсно ефективни решения?
• Стремите се да научите повече за актуалните
пазарни тенденции и източниците на финансиране
на иновативни проекти?


ПОСЕТЕТЕ

 

СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ seeSUSTAINtec 2020


Свържете се с Виа Експо: 032 512 900, 088 679 31 72

office@viaexpo.com

www.viaexpo.comTop