РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ВИА Експо, Списание Енерджи ревю - специално издание, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ВИА ЕкспоКОНГРЕС И ИЗЛОЖБА ЗА ЕНЕРГИЙНА

ЕФЕКТИВНОСТ (EE) И ВЪЗОБНОВЯЕМИ

ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ (ВЕИ) ЗА

ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА

Събитието е едно от най-значимите в областта на енергийната ефективност и възобновяемите

енергийни източници за Югоизточна Европа. През годините форумът доказа своята роля за развитието на пазара чрез навлизането на нови технологии на регионално ниво. Форматът на изявата съчетава конгресна и изложбена част и помага на участниците да представят по най-добрия начин своите нови продукти и да осъществят контакти със специализирана целева аудитория.

КОНГРЕС

В програмата участват лектори от над 20 държави с презентации по темите:

• инвестиции и финансиране на ЕЕ и ВЕИ проекти • енергийна ефективност, децентрализирано производство на енергия • електричество от ВЕИ • енергия от отпадъци • интелигентни преносни мрежи.

В рамките на Конгреса се провежда Първи балкански фотоволтаичен бизнес форум, разкриващ възможностите за инвестиране и производство на фотоволтаични устройства и централи в региона на Югоизточна Европа.

ИЗЛОЖБА

Изложбата се отличава с традиционно силно международно присъствие – групови и национални участия. На експозиционната площ производители, оператори и вносители представят своите нови продукти и услуги. Застъпените браншове са: енергийна ефективност, енергийно-ефективно строителство, възобновяеми енергийни източници и системи на тяхна основа – био-, вятърна, слънчева, хидроенергия, енергия от отпадъци, консултантски услуги, софтуер и др.

ТРАДИЦИОННИ ИЗЛОЖИТЕЛИ

Global Wind Power, Fronius, Hyundai Heavy Industries Co., Vestas, Eurosol, Siemens, Solea, Polytechnik, juwi Solar, Sun Energy Europe, Powerwind, voestalpine Krems, Solarzentrum Allgaeu, Calrays Energy Systems, Alukoenigstahl, SME Wind, IDS Solar, motto engineering, Ecoconcept, Апекс Солар, Невен-ЗИГ Солар, Соларпро, СТС Солар, Лонгман Холдинг, Крис 94, Електро-Соларни Системи, Екоел, Севатех, Ерато Холдинг, K.A. Технолоджи, Екосист и мн. др.

ПАРТНЬОРИ

Министерство на околната среда и водите, Столична община, Българската ветроенергийна асоциация, Българската фотоволтаична асоциация, Асоциацията на производителите на екологична енергия, Изпълнителна агенция по енергийна ефективност, Австрийската енергийна агенция, Европейската асоциация на фотоволтаичната индустрия (EPIA), Европейска федерация на соларната термична индустрия (ESTIF), Партньорството за възобновяема енергия и енергийна ефективност (REEEP) и др.

СТАТИСТИКА 2010

В конгреса взеха участие над 300 делегати и лектори от 34 страни. Изложбената площ през 2010 г. се увеличи с 90% в сравнение с предходната година: 117 директни и 118 представени компании от 27 държави. 3522 специалисти посетиха събитието.

ПРОФИЛ НА УЧАСТНИЦИТЕ И ПОСЕТИТЕЛИТЕ

Представители на държавната администрация и браншови асоциации, инвеститори, юристи, специалисти от секторите – ЕЕ и ВЕИ, екология, енергетика, строителство, архитектура и др.

ОРГАНИЗАТОР:

Виа Експо организира паралелно на Конгреса и изложбата за ЕЕ и ВЕИ Международната конференция и изложба „Save the Planet” за управление на отпадъци и рециклиране.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: www.viaexpo.com office@viaexpo.com тел./факс: 032/945 459

ДАТИ НА ПРОВЕЖДАНЕ 13-15 април 2011 г. - СОФИЯ

март 2012 г. - СОФИЯTop