РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Виа Експо, Списание Енерджи ревю - брой 2, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Виа ЕкспоСилни отзиви за 7-то издание на Конгреса и изложбата за ЕЕ и ВЕИ за Югоизточна Европа

апочна подготовката на 8-мия Конгрес и изложба за възобновяема енергия и енергийна ефективност за Югоизточна Европа, които ще се проведат в периода 28-30 март 2012 г. в София. Организаторите от Виа Експо са убедени, че проявата ще продължи да се разраства и да бъде място за обмен на опит и създаване на бизнес контакти. Тазгодишното издание получи многобройни положителни отзиви от страна на лектори, делегати, изложители и широко медийно отразяване.

МНЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ

„Австрийските компании срещнаха нови потенциални клиенти. Събитието им предостави отлична възможност да получат полезна информация, обсъдят конкретни проекти и подготвят своите първи бизнес оферти.”, Райнхарт Цимерман, търговско аташе, Търговски отдел при Посолство на Австрия в България.

„Силно съм впечатлена от професионалното ниво на събитието тази година и отправих своите препоръки към правителството на Испания да вземе участие и в следващото издание през 2012 г.”, Ева Поведано Морено - търговско-икономически съветник, завеждащ Търговската служба при Посолството на Испания в България.

„Контактите по време на събитието бяха много ползотворни и мога да споделя, че конгресът и изложбата надхвърлят определението „Югоизточна Европа.”, Мартин Райчев, експерт, Отдел „Eнергийна ефективност и опазване на околната среда”, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, България.

„България е наистина интересен пазар с потенциал за развитие на възобновяемата енергия”, Финк Георг, Gehrlicher Solar AG, Германия.

ИЗЛОЖБАТА

327 директни и представени компании от 32 държави запознаха посетителите с най-новите продукти и услуги. Организаторите отчитат ръст с 84 % на изложбената площ в сравнение с 2010 г. Интерес предизвикаха груповите участия от Австрия, Германия и САЩ. Над 5900 експерти и специалисти от 39 държави посетиха събитието.

КОНГРЕСЪТ

510 делегати - инвеститори, представители на институции, организации, асоциации, общини и медии.

Участие взеха над 75 лектори от 23 държави в сесиите: Финансиране на ЕЕ и ВЕИ проекти, Енергийна ефективност и децентрализирана енергия, Електричество от ВЕИ и интелигентни мрежи, Енергия от отпадъци, Нисковъглеродни общини - кметовете имат възможности.

Highly Appreciative Feedbacks from the Participants in the 7th SE European Forum

& Exhibition on EE & RES

The event was a discussion and networking platform for leading companies from South-East Europe, involved in ЕЕ & RES - investors, local policy makers, municipality experts, representatives of branch associations and media.

This year’s edition received numerous positive feedbacks from the speakers, delegates, exhibitors and VIP guests.

TESTIMONIALS

’The event goes beyond the definition ’South-East Europe’, Mr. Martin Raichev, State Expert, Bulgarian Ministry of Economy, Energy and Tourism

’Austrian businessmen found the event really useful and fairly successful. They met new potential clients, as the whole event was very well attended from a broad range of sectors. The event helped them to find useful information, to discuss concrete projects and to prepare first business offers.’ Reinhart Zimmermann, Commercial Attache, Commercial Section, Embassy of Austria in Bulgaria.

’Congratulations to Via Expo for the excellent organization. I consequently recommend my government to participate in the 2012 edition.’, Eva Povedano Moreno, Commercial Counselor, Head of the Trade Department, Embassy of Spain in Bulgaria.

’Bulgaria is a really interesting market, which is in the beginning of renewable energies.’, Fink Georg, Gehrlicher Solar AG, Germany.

’I would like to thank the Via Expo team for the very good organization of the EE & RES Congress in Sofia. For me it was an interesting and successful event.’, Dr. Berbel Birnstengel, Prognos AG, Germany.

THE EXHIBITION

327 direct exhibitors and represented companies from 32 countries showed their latest products and technologies. The Organizer registered 84 % increase of the exhibition area compared to 2010. The group participations from Austria, Germany, the USA attracted strong interest. More than 5900 industry specialists from 39 countries visited the event.

THE CONGRESS

It was attended by 510 delegatеs. 75 speakers from 23 countries took part in the program on the topics: Energy Efficiency & Renewable Energy Sources Financing, EE & Decentralized Energy, RES Electricity & Smart Grid Platform and Waste-to-Energy.

2012 EDITION

It will be held from 28 to 30 March 2012 in Sofia, Bulgaria. Via Expo believes the event will continue to maintain stable growth and act as a meeting point for business and knowledge exchange.

www.viaexpo.comTop