РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Виа Експо, Списание Енерджи ревю - брой 2, 2013

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Виа ЕкспоПоследните технологични постижения в областта на сградно интегрираните фотоволтаици и интелигентните сгради на Форума и изложбата за Югоизточна Европа

ФОРУМЪТ

Тази година София отново ще се превърне в “зелената столица” на Европа. В периода 29-31 май в ИЕЦ ще се проведе Форумът и изложбата за енергийна ефективност и възобновяема енергия за Югоизточна Европа. Изявата се организира от Виа Експо за 9-та поредна година.

Сградно интегрираните фотоволтаици и интелигентните сгради са двата тематични акцента на форума. Изявата ще бъде открита от Райнер Хинрихс-Ралвс, президент на Европейския съвет за възобновяема енергия и Европейската федерация за възобновяема енергия. В своето приветствие той ще подчертае необходимостта от постигане на споразумение между държавите членки на ЕС за дял от 45 % на възобновяемата енергия до 2030 г. в общия енергиен микс като една реалистична следваща стъпка. Въпреки динамичните негативни промени, на които станахме свидетели, без екологичночистата енергия бъдещето на голяма част от енергоснабдяването е невъзможно.

В глобален мащаб цените на соларните технологии намаляват с ускорени темпове, а учени от цял свят непрестанно разработват и внедряват иновации, разширяващи границите на приложението им в различни области, оптимизиращи усвояването на слънчевата енергия.

Реалност са фотоволтаични прозоречни стъкла, които генерират енергия, соларни асансьори, а роботи вече инсталират фотоволтаични панели.

Тапас Малик от Университета в Екзитър, Великобритания, ще представи полупрозрачна концентрирана фотоволтаична система, интегрирана в сграда. Търсенето на икономически рентабилни технологии за соларна конверсия се ускори заедно с императивното изискване тя да стане много по-малко зависима от изкопаемите горива. Начин за намаляване на разходите са нови технологии за концентриране на слънчевата енергия в по-малка площ. Презентацията ще очертае широкия спектър и мащаб на потенциалната реализация на соларните енергосистеми, които могат да бъдат интегрирани в сгради.

Костадинка Тодорова ще запознае делегатите с покривните слънчеви централи. 2013 г. ще е преломна за енергетиката - тогава цените на изкопаемите източници на енергия и алтернативните такива ще се изравнят, като тенденцията към по-голяма достъпност на ВЕИ ще продължи. Отличните природни условия за добиване на алтернативна енергия в комбинация с политическа воля за реформи в сектора биха могли изцяло да променят ситуацията в положителна посока за инвеститори и потребители.

Какви са техническите изисквания за интегрираните фотоволтаични панели (BIPV)? Отговор ще даде инж. Дитер Мур от Ertex Solartechnik, Австрия, който ще акцентира върху три основни характеристики – устойчивост срещу вятъра, водонепропускаемост и гаранция, илюстрирани с реални примери.

Атрактивна пазарна ниша за развитието на соларната енергия е нейното приложение за задоволяване на собствени енергийни нужди. Юрген Михалчик, главен изпълнителен директор на международна компания в сектора на възобновяемата енергия, е разработил “Българска фотоволтаична покривна програма” заедно със Солар & Бенефит България, която ще бъде представена по време на форума. С лозунга на програмата “Слънцето никога не изпраща фактури” фотоволтаичните инсталации на покривите на частни къщи и търговски сгради навлязоха с уникален триумф в цяла Европа. В Германия вече има над 30 хил. мегавата инсталирани фотоволтаични мощности, което според специалистите се равнява на 30 реактора на АЕЦ, като половината от тях се ползват от домакинства и фермери. Стартирането на тази програма у нас започна с дарение на фотоволтаична система от Solar & Benefit България за детска градина в София.

Сглобяемите „Plug & Play“ соларни пакети гарантират най-високото качество и обслужване в продължение на 20-30 г. Швейцарските компании ILB Helios и ABB са доставчиците на двата основни компонента - соларните модули и инверторите, което гарантира дълъг срок на експлоатация. Произведеният ток може да се ползва за собствено потребление, а излишъкът – продаван по преференциални цени. Авторите на програмата предлагат услуги, свързани с финансиране на инвестициите и присъединяване към националната електрическа система.

Експерти от Австрия, Аржентина и Португалия ще споделят за опита и добрите практики в областта на производство на биогорива в селското стопанство и за генериране на газ от депата за отпадъци.

В бъдеще интелигентните сгради ще завоюват все по-големи пространства от градската среда. Форумът ще провокира един нов поглед върху зелените възможности на сградния фонд. Високотехнологични решения за автоматизация и управление на сградите осигуряват намаляване на CO2 и на “енергийната бедност” на техните обитатели, оптимизиране на разходите и комфортна среда.

Делегатите ще имат възможност да се запознаят с 10-те тенденции в сферата на интелигентните сгради и ще получат информация за издадените патенти в цял свят. Ейдриян Джойс, Европейския алианс на фирмите за енергийна ефективност на сградите, Белгия, ще представи различни финансови инструменти за реализация на проекти на сгради с нулево енергийно потребление. Експерти от Българския съвет за устойчиво развитие и Българската фасилити мениджмънт асоциация ще разгледат състоянието на нашия пазар и условията за развитието и внедряването на интелигентите сградни решения. От CenterMine ще представят собствена софтуерна разработка FM Center (CAFM).

ИЗЛОЖБАТА

Паралелната изложба ще демонстрира последните технически постижения в производството на соларна, вятърна, хидро- и биоенергия, както и на генерирането на енергия от отпадъци.

Сред изложителите са водещи компании: Амандус Каал, Biogest, Дабос, Weiss, Global Hydro Energy, Грийн енерджи Обсървър, Европейски патентен офис, Екоел, Екосист, Енергийна къща “Тракия”, Елпром Трафо, ЕС-3, Интернешенъл Пауър Съплай, Ирес България, JR Trade, Costruzioni Nazzareno, Krannich Solar, Крис 94, Nahtec, Лема Трейдинг, Лонг Ман Холдинг, Мотто Инженеринг, Paradise Electric Consult, Парадайс Електрик Консулт, Пестим енергия, Скай Солар, Солар Ентърпрайз, Solar Ways, Sputnik Engineering (Solarmax), Слънчатка, Соларити, СТС Солар, Черноморски енергиен клъстер, Heliocentris Energiesysteme, Филтър, Хермес Солар, Ziehl-Abegg, Cink Hydro и др.

За повече информация: Виа Експо

www.viaexpo.comTop