РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Виа Експо, Списание Енерджи ревю - брой 1, 2017

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Виа ЕкспоТЪРСИТЕ ЕКОЛОГИЧНИ И РЕНТАБИЛНИ РЕШЕНИЯ?

ЦЕЛИТЕ ДА НАПРАВИТЕ БИ3НЕСА СИ ПО-КОНКУРЕНТЕН?

ИСКАТЕ ДА ПРИЛОЖИТЕ УСПЕШНИ ПРАКТИКИ В СВОЯТА ДЕИНОСТ?

КАНИМ ВИ ДА ПОСЕТИТЕ И3ЛОЖЕНИЯТА И ДА УЧАСТВАТЕ В КОНФЕРЕНЦИИТЕ 3А ЮГОИ3ТОЧНА ЕВРОПА

7-9 март 2017 София

НЕ ПРОПУСКАИТЕ ДАТАТА 3А ЛИЧНА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ВОДЕЩИ КОМПАНИИ И АСОЦИАЦИИ

Организатор:

ViaExpo

За повече информация:

Т 032 512 900

E office@viaexpo.com

W www.viaexpo.com

Енергийна ефективност и възобновяема енергия

Интелигентни градове

Управление на отпадъци и рециклиране

Изложенията

• Австрийски, Норвежки и Италиански павилиони

• Директни изложители от Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция, Дания, Италия, Литва, Норвегия, Холандия, Чехия, Швейцария и Южна Корея

Продуктови акценти: системи за производство на био-, соларна и геотер- мална енергия, енергия от отпадъци; решения за отопление, охлаждане и осветление; технологии за съхранение на енергия; модулна система за ефективно използване на запасите от ресурси; М2М решения за интелигент- но отчитане, сградна и домашна автоматизация, управление на трафика; оборудване за управление и рециклиране на отпадъци и др.

Теми с практическа насоченост в конферентната програма

• Геотермална енергия и нейното приложение

• Управление на енергийния съюз и Пакетът за интелигентна и чиста енергия

• Финансиране на проекти

• Центрове за логистика и търговия с биомаса; Използване на биомасата за отопление

• Кръгова икономика и оползотворяване на отпадъците

• Електронно здравеопазване и др.Top