ВИАТЕХ-КО, Йорданка Николова: Разполагаме с 13 години опит в областта на енергийната ефективност

Енергийна ефективностФирмени статииСп. Енерджи ревю - брой 3, 2021 • 29.04.2021

Разполагаме с 13 години опит в областта на енергийната ефективност

 

Йорданка Николова, управител на ВИАТЕХ-КО, пред сп. Енерджи ревю

 

Представете накратко компанията пред читателите ни.

ВИАТЕХ-КО е дружество, лицензирано от Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР). Екипът ни е изграден от висококвалифицирани специалисти с над 13 години опит в областта на енергийната ефективност (ЕЕ). За това време се доказахме като едни от най-силните и иновативни специалисти в бранша със своите бързи и гъвкави решения. Експертите ни са завършили курсове за обследване за ЕЕ и сертифициране на сгради и промишлени системи, специализирано обучение за енергийни мениджъри по управление на ЕЕ и БДС ЕN ISO 50001 в промишлени предприятия и др.

 

Какви услуги предлагате и кои са силните страни, които Ви отличават от конкуренцията в бранша?

ВИАТЕХ-КО е една от малкото фирми, притежаващи едновременно двете удостоверения в АУЕР за изготвяне на обследване за енергийна ефективност, сертифициране, и за изготвяне на обследване за енергийна ефективност на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление, и изготвяне оценка на енергийни спестявания, съгласно ЗЕЕ (Закон за енергийната ефективност). ВИАТЕХ-КО е създадена и развива успешно своята дейност благодарение на екип от професионалисти участвали в ключови проекти в сферата на енергийната ефективност повече от 13 години.

Иновативното мислене, отличната комуникация и чистите взаимоотношения през годините ни отличиха от нашите конкуренти. Ние измерваме успеха от работата ни спрямо степента на удовлетворение на нашите клиенти и партньори. В годините се доказвахме като висококвалифицирани експерти с богат опит в изготвяне на оценки за съответствие в част ЕЕ на инвестиционни проекти; изготвяне на сертификати за енергийни характеристики на нови сгради и такива в експлоатация; изготвяне на протокол от оценка на постигнати енергийни спестявания от реализирани енергоспестяващи мерки и дейности. Портфолиото ни включва и проверка за ЕЕ на отоплителни и климатични инсталации на сгради, изготвяне на оценка на енергийните спестявания в резултат на изпълнени мерки за повишаване на ЕЕ на отоплителни инсталации с водогрейни котли и климатични инсталации и издаване на удостоверения за енергийни спестявания по чл. 74 от ЗЕЕ.

Имаме богат опит в изготвянето на енергийни одити на земеделски производители за кандидатстване по мерки "Инвестиции в земеделски стопанства" и "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" на Програма за развитие на селските райони, както и енергийни одити за кандидатстване по процедура "Енергийна ефективност за малките и средни предприятия" на ОП "Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК).

 

Разкажете повече за някои от най-интересните проекти, които сте реализирали.

Нашите експерти са одитирали над 2 000 обекта – обществени и административни сгради, университети, училища, детски градини, многофамилни жилищни сгради, малки, средни и големи предприятия, земеделски стопанства и др.

Екипът ни е участвал в обследвания за енергийна ефективност по проект "Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради", ОП "Регионално развитие" 2007-2013 г., Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, ОПИК. Участвали сме в разработката на множество проекти в областта на обследване за ЕЕ на промишлени предприятия, сред които Либхер Хаусгерете Марица, заводите на Кнауф, Софийска вода, Бутилираща компания "Горна баня", ВИК Монтана, Софарма, Балканфарма-Дупница, Теразид и много други.
 


 

 

www.viatech.bg

 

 

 Top