РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ВиВ Изоматик, Списание Енерджи ревю - брой 2, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ВиВ ИзоматикTR8-RS485 - Ново поколение мрежови анализатори, разра-ботени за наблюдение и кон-трол в реално време на фото-волтаични инсталации. Мог-ат да бъдат свързани до 8 бр. токови сензори с номинален ток 25,100 или 200А, като измерените стойности се предават по RS-485/ Modbus RTU интерфейс.

Целта на системата е да се увеличи ефективността на използване на фотоволтаичната инсталация, чрез измерване в реално време на работния ток на всеки стринг.

Автоматични предпазители за при-ложение във фотоволтаични ин-сталции:

• Компактен дизайн

• Напрежение до 880VDC

• Номинален ток до 63А

• Сигнализация за състоянието

на прекъсвача

• Възможност за добавяне на допъл-

нителни модули за дистанционно

включване и изключване

GE предлага широка гама полиестерни табла и кутии за монтаж на открито.

Новата патентована система измервателни клеми тип ME на Phoenix Contact включва разединяеми, проходни и заземителни клеми с еднаква форма и с всички технологии за свързване - винтово, пружинно, бърза връзка. Използваните аксесоари - мостове, маркировки, тест букси са стандартни за цялата продуктова гама. Целта е да се постигне лесно и гъвкаво опроводяване на измервателните вериги.

Измервателните клеми МЕ имат следните предимства:

•Точно и ясно обозначаване на включено и изключено състояние чрез вграден

ротационен ключ с две устойчиви положения

•Троен канал за мостове, тест букси и шунтиращи щекери от двете страни

на клемата

•Унифицирани аксесоари

Фирма Klauke-Greenlee е световен лидер в производството на кабелна арматура, ръчни, хидравлични и електрохидравлични инструменти за обработка на ка-бели, инструменти за пробиване на отвори, ръчни инструменти и преносими из-мервателни прибори.

София 1680, ул. Пирин 40 А, тел.: 02/ 958 31 11; 958 63 44, факс: 02/ 958 22 70

v.v@techno-link.com, www.viv-isomatic.comTop