РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ВИВ ИЗОМАТИК, Списание Енерджи ревю - брой 3, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ВИВ ИЗОМАТИКВодещ световен производител на кабели и кабелни аксесоари, разработени за приложения с повишени изисквания по отношение на устойчивост на ултравиолетови лъчи и агре-сивни химически вещества: фотоволтаични инсталации, пречиствателни станции и др.

Автоматични предпазители за приложение във фотоволтаични инсталации:

• Компактен дизайн

• Напрежение до 880VDC

• Номинален ток до 63А

• Сигнализация за състоянието на прекъсвача

• Възможност за добавяне на допълнителни мо-дули за дистанционно включване и изключване

широка гама полиестерни табла и кутии за монтаж на открито.

Уникална система куплунзи и съединители за фотоволтаични инсталации за присъединяване на проводници без необходимост от допълнителни инструменти

• Стопяеми предпазители и основи за тях с номи-нално напрежение 1000VDC

• Защити от пренапрежение за AC и DC страните на фотоволтаичните инсталции

• Редови клеми с номинално напрежение 1000VDC

Стопяеми предпазители с крива на изключване gPV и основи за тях за напрежения до 1000VDC и с номинален ток до 315А. Възможност за директен монтаж на основата върху разпределителна шинна система.

Разединител за фотоволтаични ин-сталции с номинално напрежение до 1000VDC, номинален ток 16 - 100А.

TR8-RS485 - Ново поколение мрежови анализатори, разработени за наблюдение и контрол в реално време на фотоволтаичните инсталации.

Могат да бъдат свързани до 8 бр. токови сензори с номинален ток 25, 100 или 200А, като измерените стойности се предават по RS-485/ Modbus RTU интерфейс. Целта на системата е да се увеличи ефективността на използване на фотоволтаичната инсталация, чрез измерване в реално време на работния ток на всеки стринг.

Пълна гама висококачествена защитна и комутационна апаратура ниско напрежение; системи типово тествани табла с номинален ток на шинната система до 6300А.

София 1680, ул. Пирин 40 А, тел.: 02/ 958 31 11; 958 63 44, факс: 02/ 958 22 70

v.v@techno-link.com, www.viv-isomatic.com

Заповядайте на Международен Технически Панаир Пловдив от 27.09 до 02.10 2010г., щанд 11C5Top