РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ВиВ Изоматик, Списание Енерджи ревю - брой 1, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ВиВ ИзоматикПРОДУКТИ ЗА ФОТОВОЛТАИЧНИ (PV) ИНСТАЛАЦИИ

SOLARCHECK

система мониторинг на PV системи. Повишава ефективнoстта на използване на инсталаци ята като позволява бързо откриване на проблемните участъци.

Редови клеми с вграден диод за напрежение 1000VDC за защита от обратен ток на тънкoслойни PV панели.

• Стопяеми предпазители и основи за тях с номинално напрежение 1000VDC

Защити от пренапрежение за AC и DC страните на PV инсталции

• Редови клеми с номинално напрежение 1000VDC

Широка гама полиестерни табла и кутии за монтаж на открито.

Автоматични предпази тели за приложение в PV инсталации: • Напрежение до 880VDC • Номинален ток до 63А Разединител за PV инсталации с номинално напрежение до 1000VDC, номинален ток 16 - 100А.

Пълна гама висококачествена защитна и комутационна апаратура ниско напрежение; системи типово тествани табла с номинален ток на шинната система до 6300А.

Стопяеми предпазители с крива на изключване gPV и основи за тях за напрежения до 1000VDC и с номинален ток до 315А. Възможност за директен монтаж на основата върху разпределителна шинна система.

Специализирани кабели и кабелни аксесоари, разработени за приложения с повишени изисквания по отношение на устойчивост на ултравиолетови лъчи и агресивни химически вещества: PV инсталации, пречиствателни станции и др

София 1680, ул. Пирин 40 А, тел.: 02/ 958 31 11; 958 63 44, факс: 02/ 958 22 70

v.v@techno-link.com, www.viv-isomatic.comTop