РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Вижън Консултинг, Списание Енерджи ревю - брой 1, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Вижън Консултингвакуумни тръби heat pipe от Германия с 40 годишния опитна NARVA в областта на производството и обработката на стъкло. Здрав и дълготраен продукт за 20 години!

Високо технологични системи от типа Turn Key за производство на соларни модули.

Здравословният начин да свалим разходите за отопление. Сертифицирана система за икономия на отопление.

България - 5500 Ловеч, ул. Търговска 55, vision-consulting-bg.de
Top