ВМЛ-КОНСУЛТ предлага енергийно обследване и сертифициране на сгради

Енергийна ефективностБизнесСп. Енерджи ревю - брой 4, 2016

Фирма ВМЛ-КОНСУЛТ извършва сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност съгласно Закона за енергийна ефективност, информираха от офиса на компанията.

"ВМЛ-КОНСУЛТ има законно право и разполага с богати теоретични и практически възможности за: разработване на инвестиционни проекти по част “Енергийна ефективност”; извършване на оценка за съответствие на инвестиционен проект по част “Енергийна ефективност” и изготвяне на доклад; издаване на “Енергиен паспорт”, който удостоверява енергийните характеристики на сградата до издаване на първия сертификат. Също така ВМЛ-КОНСУЛТ осъществява и пълно енергийно обследване на функциониращи сгради и издава сертификати за тях.

Всички тези дейности се осъществяват от ерудираните и висококвалифицирани специалисти, които са служители на ВМЛ-КОНСУЛТ. Разполагаме със съвременни технически средства за енергийно обследване и специализирани софтуери за компютърно енергийно моделиране на сгради", коментираха от фирмата.

Списъкът със завършени проекти на компанията включва обследване за енергийна ефективност на редица детски ясли, детски градини, училища в цялата страна, централните сгради на НАП-София и НАП-Пловдив, болница в Полски Тръмбеш, обществени сгради в София, както и жилищни сгради в много други градове, сред които Добрич, Търговище, Габрово, Севлиево, Сливен, Мизия, Гоце Делчев и др.

“Предимствата на ВМЛ-КОНСУЛТ са конкурентни и ниски цени, качествено изпълнение, голям опит в областта на енергийната ефективност. Екипът на фирмата има обследвани над 500 обекта в цялата страна - жилищни и обществени сгради (училища, детски градини, детски ясли, общински сгради и др.).

За дейността си притежаваме сертификати за изпълнения изискванията на стандарти БДС EN ISO9001:2008, BS OHSAS 18001, ISO14001, издадени от ТЮФ Рейнланд България”, поясниха още от компанията.
Top