Все по-строгите екологични регулации изискват модернизация на горелките

ТоплоенергетикаФирмени статииСп. Енерджи ревю - брой 1, 2023 • 07.03.2023

Все по-строгите екологични регулации изискват модернизация на горелките
Все по-строгите екологични регулации изискват модернизация на горелките
Все по-строгите екологични регулации изискват модернизация на горелките


Множество индустриални предприятия, електроцентрали и процеси са обект на изключително строги ограничения по отношение на NOx, чието постигане може да е невъзможно с остаряващи горелки и горивни системи. Ако котелът и другото оборудване са в добро работно състояние, подмяната на старата горелка е разумно и икономично решение.

Модернизацията на горелките води до удължаване на живота на котлите, редуциране на емисиите и в много случаи до значителни спестявания от разходи за гориво. По света има много остаряващи горивни системи, което означава, че броят на компаниите, предприемащи проекти за модернизация, нараства бързо.

Обхватът на тези проекти е различен – модернизацията може да включва горелките на котелната система, автоматизация, вентили, агрегати за филтриране, изпомпване и подгряване. Сметката може да нарасне бързо, което означава, че крайното решение трябва да устои на изпитанията на времето и да отчита новите емисионни изисквания, норми за оперативна безопасност и други регулаторни промени в бъдеще. Може би най-важният пример е ограничението за емисии на азотни оксиди.

 

Oilon ACE

Горелките Oilon ACE се отличават с вътрешна рециркулация на димните газове, с което отделянето на азотен оксид се редуцира до малка част от емисионните нива на традиционна горелка. Капацитетът на серията горелки е в диапазона 3000 – 90 000 kW, като те се предлагат със съвременна система за автоматизация на управлението, отдалечен мониторинг и поддържащи функции.

Oilon ACE е перфектното решение за проекти за модернизация на горелки. Горелките работят особено добре във водотръбни котли. Обновяването с ACE обикновено води до значително понижаване на емисиите, без да е необходимо монтирането на обемиста и скъпоструваща система за рециркулация на димните газове. Типично горелките постигат по-ниски нива на емисиите от зададените ограничения, което ги превръща в устойчиво решение предвид продължаващото затягане на регулациите. В Европа Oilon е изпълнила проекти за модернизация с няколко водещи партньори.

Към доказалите се горелки Oilon ACE се присъединяват моделите от серия Oilon ACE 2. Новите горелки ACE са с горивна глава с обновен дизайн, което ги прави по-подходящи за димотръбни котли. С дизелово гориво горелките могат да постигнат емисионни нива под 200 mg/Nm3. Oilon очаква патентоването на новите горелки в Китай, САЩ и Европа.

 

Стоманодобивният завод SSAB във Финландия модернизира горелките си

Когато стоманодобнивният завод на SSAB Europe вече не може да набавя резервни части за остаряващите си горелки, става ясно, че оборудването трябва да бъде обновено. Според Тийму Райханен, сервизен инженер на SSAB Europe, вторият мотив за модернизация е, че изискванията за емисиите на NOx стават все по-строги.

"Избрахме Low NOx горелките на Oilon заради ниските им емисии и потенциала за допълнително редуциране на емисиите. Първият ни проект за модернизация на горелки вече приключи, а вторият предстои. Сътрудничеството ни с Oilon по двата проекта е безпроблемно и всичко мина както бе договорено. Много сме доволни от горелките на Oilon", казва Райханен.

 

За Oilon

Oilon е международна компания, специализирана в енергийните технологии, чиито продукти допринасят за устойчивото развитие като пряко и измеримо редуцират емисиите. Целта на Oilon е да подкрепи устойчивото развитие и да даде добър пример в борбата с климатичните промени. Като семеен бизнес с 60-годишна история, ние искаме да опазим околната среда и за бъдещите поколения.

Oilon е основана през 1961 г. и специализира в екологосъобразните технологии със специален фокус върху научноизследователската и развойна дейност в посока подобряване на енергийната ефективност, понижаване на нивата на емисиите и разработване на нови решения чрез възобновяеми енергийни източници.

Ние произвеждаме висококачествени термопомпени решения, които са подходящи дори за най-взискателните индустриални приложения. В допълнение, ние сме водещи в нискоемисионната технология на горене и разполагаме с десетилетен опит в областта.

Основните продукти са:

  • Индустриални термопомпи и чилъри;

  • Термопомпи със земен източник;

  • Горелки и горивни системи за течни и газообразни горива с капацитет от 10 kW до 90 MW.

Решенията и системите на Oilon се използват за отопление и охлаждане на големи сгради и съоръжения и за отопление на частни къщи. Ключови индустриални клиенти са електроцентрали, заводи за целулоза и хартия, преработвателната промишленост, инсинератори за отпадъци, морски оператори и отоплителни централи.

Oilon има оборот от 70 млн. евро и 380 служители. Компанията има бази във Финландия, САЩ и Китай, търговски представителства в Бразилия и Германия и над 70 дистрибутора в световен мащаб.


 


www.oilon.com

 

 

 

 

 


Други рекламни публикации на ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ

Top