РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Всестранна Кооперация Конверт, Списание Енерджи ревю - брой 3, 2014

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Всестранна Кооперация КонвертПРОГРАМИРУЕМИ УСТРОЙСТВА

ОСИГУРЯВАЩИ:

• Заряд и поддръжка

• Тест - бърз и пълен капацитивен

• Реверсивна формовка с рекуперация• DC/DC kонвертиранеЗА ИНДУСТРИАЛНИ БАТЕРИИ

Факс: +359 76 600448 | GSM: +359 895514648 | email: vc_convert@abv.bg

www.vc-convert.com
Top