ВВТ Инженеринг, Веселин Тодоров: Как да имаме оптимална производителност и възвръщаемост на инвестицията във фотоволтаични централи

ВЕИ енергетикaФирмени статииСп. Енерджи ревю - брой 5, 2023 • 31.08.2023

Как да имаме оптимална производителност и възвръщаемост на инвестицията във фотоволтаични централи

 

д-р инж. Веселин Тодоров, основател на ВВТ Инженеринг, пред сп. Енерджи ревю

ВВТ Инженеринг е компания, специализирана в консултирането, проектирането, изграждането и поддръжката на фотоволтаични централи. Екипът от специалисти изготвя индивидуални проекти, изцяло съобразени с желанията и възможностите на инвеститора. Компанията реализира както множество проекти за индустрията, така и за битови потребители. ВВТ Инженеринг е и един от основните вносители на фотоволтаични панели, инвертори и батерии на българския пазар.
В интервюто за сп. Енерджи ревю д-р инж. Веселин Тодоров – основател на компанията и председател на Сдружение "Соларна Академия България", коментира темата, свързана с поддръжката на фотоволтаичните централи, с цел увеличаване на тяхната производителност, ефективност, възвръщаемост на инвестицията и удължаване на жизнения цикъл на системите.

 

На какво трябва да обърнат внимание компаниите, за да поддържат висока ефективност на фотоволтаичните централи?

След изграждането на фотоволтаичната централа, ключов фактор за нейната продуктивност, ефективност, възвръщаемост и удължаване на жизнения й цикъл е нейната поддръжка. Ролята на систематичната и редовна поддръжка за фотоволтаичните централи не се ограничава само до сезонните интервали, а е важна през целия им жизнен цикъл. Тя предоставя възможност за проследяване на работните параметри на системата, откриване и отстраняване на потенциални проблеми, както и оптимизиране на производствената ефективност. Систематичната поддръжка помага за ефективната работа на централите, като ги предпазва от деградация и намаляваща производителност. Професионалните екипи се грижат за проверката, почистването, техническите корекции и ремонтите, осигурявайки дългосрочна възвръщаемост на инвестицията и максимално използване на потенциала на слънчевата енергия.

 

Какво е важно за поддръжката на фотоволтаични централи през есенно-зимния сезон?

През този период интензивността на слънчевата радиация спада, а неблагоприятните атмосферни условия се увеличават. С този сценарий, поддръжката на фотоволтаичните системи става ключов фактор. Падащите клони, листа, а в последствие снегът и образуващият се лед, могат да пречат на нормалната работа, като засягат обема на слънчевата енергия, която панелите приемат. Оптималната ефективност на централите се постига чрез редовно почистване на панелите и систематична инспекция на електрическите компоненти.

 

Какво е въздействието на липсата на поддръжка през студените месеци върху ефективността на фотоволтаичната централа?

Пропускането на систематична поддръжка през зимния сезон може да доведе до сериозни последствия за ефективността на фотоволтаичната централа. Натрупването на снегове и лед върху панелите предизвиква увеличена плътност на материала, което ограничава поемането на слънчева светлина. Този процес допринася за забавяне на производството на енергия, като удължава времето за възвръщаемост на инвестицията. Редовната и правилна поддръжка обаче предотвратява тези проблеми и поддържа висока производителност през студените месеци.

 

Какви са основните стъпки, които собствениците на фотоволтаични централи трябва да предприемат през есента и зимата?

Собствениците на фотоволтаични централи трябва да предприемат цялостен подход към поддръжката на централите през есента и зимата. На първо място, е важно редовно почистване на панелите от снега, леда и други замърсявания, което може да се осъществява с помощта на специализирани инструменти. Извършването на инспекция на електрическите компоненти и връзки е също от съществено значение, за да се гарантира, че централата функционира безпроблемно и е безопасна.

Освен това, рутинната поддръжка се отнася за целия жизнен цикъл на фотоволтаичната централа. Професионалните екипи извършват редовни проверки, диагностика на системата и извършват необходимите ремонти, които не само поддържат нормалната работа, но и удължават жизнения цикъл на централата.

 


 

 

www.vvt.bg


Други рекламни публикации на ВВТ Инженеринг

Top