Вярвам че фотоволтаиката в България ще се възстанови отново

ВЕИ енергетикaИнтервюСп. Енерджи ревю - брой 3, 2013

Интервю с Юлиус Цимер,

мениджър ключови клиенти за България в Sputnik Engineering International

Уважаеми г-н Цимер, бихте ли се представили накратко пред читателите на сп. Енерджи ревю?

От февруари 2012 г. представлявам като мениджър ключови клиенти филиала на Sputnik Engineering International (SolarMax) в България. Вече от пет години съм във фотоволтаичния бизнес.

Какъв е основният акцент в работата Ви към момента в региона?

От февруари 2012 г. SolarMax е на българския пазар. След силен начален растеж, към момента пазарът в България е подложен на големи промени и възпрепятстван от страна на изпълнителната власт. Аз застанах пред предизвикателството, борейки се за разширяването на бизнеса на SolarMax в България. Дори и при временни колебания на пазара е изключително важно да се запазят съществуващите клиенти и да се привличат нови партньори за нашите висококачествени продукти SolarMax. Вярвам, че фотоволтаиката в България ще се възстанови отново. Моята област на отговорност междувременно се разшири върху съседна Румъния. Фотоволтаичните системи в Румъния с времето се радват на все по-голям интерес от страна на някои наши основни български клиенти. Както на българския, така и на румънския фотоволтаичен пазар инвеститорите биват привличани с различни стимули като например атрактивни изкупни цени или търговия със зелени сертификати.

Какво е впечатлението Ви за актуалното състояние на пазара?

Актуалното състояние на пазара е малко по-спокойно, отколкото беше в началото на годината. След като ДКЕВР на 12.02.2013 г. официално осъди отлагането от страна на електроразпределителните предприятия на присъединяването на фотоволтаични системи към електроразпределителните мрежи до 2016 г., се усеща постоянно покачващ се интерес от страна на инвеститорите. Дългоочакваните покривни инсталации получиха най-накрая зелена светлина и пазарът започна да се раздвижва. Той със сигурност няма да достигне капацитета си от 2012 г. (близо 700 MWp инсталирани мощности), тъй като в близко бъдеще в България не се очакват големи мегаватови проекти. Към момента наблюдаваме в цяла Европа непостоянност на фотоволтаичните пазари. Това е естествена част от развитието на фотоволтаичната индустрия. На световно равнище непрекъснато се раждат нови процъфтяващи пазари, като например Китай или САЩ. В края на краищата тук става въпрос за една глобална енергийна революция.

Наложиха ли се промени в стратегията Ви за местния пазар с оглед на законовите промени?

Ние очаквахме, че пазарът временно ще изгуби част от обема си, след като влезе в сила ежегодното понижение на преференциалната изкупна цена, и изхождахме от идеята, че главно ще се състои от малки до средно големи покривни инсталации. Но преференциалната изкупна цена беше свалена два пъти за период от два месеца, беше въведена ретроактивна такса за достъп до мрежата със стойности до 39% (която индиректно представлява намаляване със задна дата на преференциалната изкупна цена на вече подписани договори) и същевременно беше наложена забрана за присъединяване на всички фотоволтаични системи, независимо от мощността им. Тази комулация от неблагоприятни промени доведе до отдръпването на чуждестранни фирми и оказа най-вече негативно влияние върху тъкмо започналото процъфтяване на българския фотоволтаичен бизнес.

За SolarMax е изключително важно да реагира гъвкаво на случващото се на пазара и ние разполагаме с уменията за това. Настоящата ситуация на фотоволтаичните пазари може да се промени светкавично. Поради това пред нас стои едно постоянно предизвикателство да се препозиционираме. Ние успешно заложихме на разширението на нашата дейност в Румъния и продължаваме да вървим устремено към интернационализация.

Как според вас ще се развие българският ВЕИ пазар в следващите 5 години?

След експлозивния растеж от 2010 до средата на 2012 година и резкия спад от месец юли 2012 г., българският фотоволтаичен пазар ще се нуждае от известно време, за да се съвземе. Колко дълго ще е това време, зависи от законовите рамки, които ще създаде бъдещото правителство. Аз съм убеден, че българският фотоволтаичен пазар, след като веднъж се възстанови, ще встъпи в стабилна фаза, която ще продължи няколко години. Фокусът ще бъде върху енергийна ефективност, производство за собствена употреба и независимост от обществените доставчици на електроенергия. Българското население иска енергийна революция и тя ще бъде постигната заедно от всички нас. В това съм сигурен.


Top