Вятърни генератори с двойно захранване

ВЕИ енергетикaТехнически статииСп. Енерджи ревю - брой 5, 2013

Произведената от вятърните централи електрическа енергия е с променлива честота, зависеща от скоростта на въртене на ротора. Преди да се подаде към мрежата, честотата на произведената електроенергия се преобразува до мрежовата. Използват се различни конфигурации, базирани на синхронни или асинхронни генератори. Сред технологиите, намерили широко приложение в практиката, са системите с двойно захранен асинхронен генератор (doubly fed induction generator). DFI генераторите предлагат почти всички предимства на задвижванията с променлива скорост, но при тях мощностният инверторен блок преработва само 20-30% от цялата произведена енергия. Загубите в силовите електронни инвертори са значително по-малки в сравнение със системите, в които пълната мощност се отдава в електроенергийната система през инвертора. Освен това разходите за производството на инвертора са много по-малки. Двойно захраненият асинхронен генератор има по-ограничен скоростен диапазон, но той е достатъчен, за да покрие изброените предимства. Сред фирмите, които произвеждат вятърни турбини със система DFIG, са DeWind, GE Energy, Nordex, Vestas и др.