РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Wartsila, Списание Енерджи ревю - брой 6, 2019

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ WartsilaРешения за целия жизнен цикъл от Wartsila

Във връзка с предлагането на представените в предишните броеве енергийни решения, Wartsila предоставя и решения за целия жизнен цикъл, които оптимизират клиентските дейности, гарантирайки ефективността на активите и продукти за експлоатация и поддръжка. През целия жизнен цикъл тези услуги са насочени към максимално увеличаване на продуктивния живот на инсталациите и осигуряване на надеждно функциониране на системите.
Гарантираната ефективност на активите е решение, при което Wartsila дава гаранция за надеждността или експлоатационната готовност на електроцентралата при фиксирани разходи. По принцип, гаранцията за готовност или надеждност се предлага, за да осигури необходимия капацитет, когато има повишено потребление. Освен това, чрез сключване на договор за поддръжка с производителя на оригинално оборудване (ОЕМ) клиентите могат да намалят своите фиксирани разходи благодарение на по-стегнатата организация по отношение на експлоатацията и поддръжката. Това решение предлага също инженерна поддръжка на място на обекта, за да се гарантира, че електроцентралата достига договорените цели за производителност, и която осигурява незабавна реакция на възникнали проблеми с цел осигуряване на безопасната работа на инсталацията. Чрез онлайн данни, като експлоатационни параметри на централата, Wartsila може да подпомага персонала на инсталацията дистанционно от експертни центрове. Следене на състоянието и инспекции, в комбинация с експертен анализ, позволяват също и гъвкавост на периодите за поддръжка.
През целия период на партньорство има проактивни решения за модернизация и надграждане, които се предлагат с цел оптимизиране на използването на активите. Wartsila събира експлоатационни данни за електроцентралата, които помагат да се предвиди състоянието на двигателите. Това формира основата на плана за поддръжка и осъществява проследяване на състоянието на централата, което помага за идентифицирането на повреди, преди те да доведат до непланиран престой. Електроцентралите с множество двигатели работят в зависимост от измененията в потреблението, а променливата работа на двигателите позволява оптимизиране на мощностите, генериращи енергия, и така свеждане до минимум на загубите на приходи и печалби.
Друга форма на поддръжка през целия експлоатационен живот, предлагана от Wartsila, включва промяна на горивото. Преминаването от едно гориво към друго може да допринесе за намаляване на оперативните разходи и значително да удължи експлоатационния живот на активите. Конвертирането на съществуващите двигатели осигурява ползи, аналогични на тези при инсталиране на нови. В допълнение, се вземат предвид всички аспекти – от безопасността до надеждността на експлоатация, така че концепцията за конвертиране следва същите принципи както при изграждането нови съоръжения от Wartsila, в съответствие с последния проект и инженеринг. След като се премине към едно или няколко нови горива, решение, съобразено с жизнения цикъл, може да помогне да се гарантира плавно рестартиране и увеличаване на възвръщаемостта на инвестицията за конвертиране. Работата с по-чисти горива, като газ, също води до по-голяма експлоатационна готовност поради по-дългите интервали между дейностите по поддръжка. Най-важното е, че този подход е ефективен начин за намаляване на въглеродния отпечатък на електроцентралата.

Пример:
Електроцентрала Delimara 3, Малта
Shanghai Electric Power Limited (SEP) е една от големите компании, представени на стоковата борса, на Китайската корпорация за енергийни инвестиции и едно от водещите електроенергийни дружества в Шанхай. Електроцентрала Delimara 3 (D3) е важна част от енергийното портфолио на Малта и в момента е единствената местна електроцентрала, осигуряваща енергия за Малта и съседните й острови, заедно с интерконектор от Сицилия. D3 първоначално има осем двигателя Wartsila 18V46, работещи на тежък мазут с обща изходна мощност от 149,8 MW. Централата преминава на газ, което води до смяната на тези двигатели с четири Wartsila 50DF и четири двигателя Wartsila SG. През първата фаза е осъществено преминаване към двигатели, работещи с два вида гориво: използването на лек мазут стартира през септември 2016 г., а на природен газ – през февруари 2017 г. Втората фаза със SG двигатели е завършена през август 2017 г. Услугите на Wartsila включват инженеринг, закупуване и изграждане (ЕРС) за определения обхват на доставка: преминаване към газови двигатели, включващо нова система за управление на двигателите UNIC C3, изграждане на 500 метра тръбопровод за природен газ, включително тръбен мост, вентили и измервателни уреди. Освен това, са инсталирани нови спомагателни модули като компактна газова рампа (CGR), вентилаторни модули за въздух за продухване, мембранни защитни устройства на въздуховодите за отработени газове и система за азотна инертизация.
Когато електроцентралата започне работа на природен газ, генерираните от нея емисии ще бъдат намалени, с което ще се осигури съответствие с екологичните норми, установени от ЕС. С четирите двигателя Wartsila 50DF, работещи с два вида гориво, двигателите имат висока ефективност, работейки на природен газ, но също така могат да работят и на лек мазут като резервно гориво, в случай на прекъсване на доставките на газ.
“Много сме щастливи да работим с Wartsila по проекта за преминаване на работа на газ. Този проект е първата стъпка на Shanghai Electric Power в Европа и очакваме дълго и ползотворно сътрудничество с Wartsila,”

Тан Куинг, мениджър проекти, Shanghai Electric Power Limited.

Заключение
Преходът към бъдеще със 100% възобновяема енергия е в ход, с увеличаване на интеграцията на възобновяеми източници, намаляване на ценовата конкурентоспособност на негъвкавото производство на електроенергия и забележителни промени в енергийните пазари по света. За да работим за по-чисто, по-устойчиво и енергийно ефективно бъдеще, е необходимо доставчиците на енергия да адаптират своите стратегии. Като интегратор на енергийни системи, Wartsila разбира, проектира, изгражда и обслужва оптимални енергийни системи, които осигуряват гъвкавост, надеждност и ефективност, необходими за да се проправи пътят за бъдещите поколения.Top