WEISHAUPT: Дигитално управление W-FM

Фирмени статииСп. Енерджи ревю - брой 5, 2015

Серийно в горивната техника на WEISHAUPT

Всяка една новост носи със себе си и също толкова големи очаквания. Именно при смяната на механичната техника с дигитална, се пораждат опасения дали боравенето с такъв вид техника ще протича сигурно и лесно, както обикновено. Това важи и за дигиталното управление, въпреки че без съмнение то допринася за значително по-добра експлоатация на горелката.

През последните години продуктовата програма на Max Weishaupt при горелките от 12 kW до 32 000 kW премина изцяло на дигитално управление.

Още през далечната 1998 година беше оборудвана първата горелка на Weishaupt с дигитално горивно управление W-FM при патентована горивна система multiflam.

По-ефективна, по-удобна и с по-малко вредни емисии

Още от самото начало стана ясно, че благодарение на дигиталната техника, въвеждането в експлоатация и оперирането с горелките е много по-лесно и сигурно. Най-съществените процеси като подаване на въздух и гориво, регулирането на мощността и наблюдението на пламъка се управляват много по-прецизно посредством микропроцесори.

Работните процеси бяха оптимизирани, енергийната ефективност повишена, а количеството вредни емисии сериозно понижени. Горелката и съответните компоненти са обединени в една обща единица. Така отпада необходимостта от монтиране на отделно контролно табло за горелката. Разходите за монтаж и поддръжка са много по- ниски в сравнение със старата механична техника.

Централният и основен елемент на дигиталната техника при горелките Weishaupt e интегрирания в горелката дигитален контролер W-FM с разновидности W-FM 50/54, W-FM 100 и W-FM 200 в зависимост от приложението (Фиг.1). Контролерът W-FM управлява изключително прецизно през CAN-Bus отделните стъпкови мотори за подаване на гориво, въздух и автоматично задвижване на смесителното устойство.

Чрез монтирания в горелката обслужващ дисплей с бутони може да се извършва пуск и настройка, както ръчно, така и чрез лаптоп. Изключително голямо предимство при настройките е, че има възможност за тяхното запаметяване, като файл, който може да се копира в лаптоп или на друг електронен носител.

Не на последно място трябва да споменем и възможността за повишаване на енергийната ефективност чрез интегриран или отделен честотен регулатор за оборотите на двигателя (спестява ел. eнергия) и чрез поставяне на кислородна сонда, която спестява гориво благодарение намаляването на остатъчния кислород в отработените газове.

Като допълнение към кислородната сонда има възможност и монтирането на CO-сонда (Фиг.1). Разбира се дигиталната техника ни дава и възможност за изключително лесно свързване със сградната автоматизация посредством серийно заложените eBUS/Modbus.

Предимства на дигиталното управление:

• Универсално приложим дигитален горивен автомат (лесно напасване към системата чрез параметриране).

• Лесно електрическо присъединяване посредством кодирани места за щекерите.

• Възможност за повишаване на енергийната ефективност чрез добавяне на честотен регулатор за оборотите на вентилатора и регулиране по кислород посредством кислороден модул.

• Лесно свързване към външни системи за регулиране и управление чрез сериен eBUS и Modbus.

• По-малка нужда от различни резервни части благодарение на уеднаквяването на компонентите.

• Контролът за плътност на двойния магнетвентил е серийно интегриран.

• Обслужване и настройки чрез централен дисплей за управление (текст на 20 езика).

• Оптимално изгаряне за целия обхват на мощност на база прецизно дигитално управление.

• По-безопасна и бърза смяна на електрически компоненти благодарение на конзола с кодирани места за щекерите.

• Лесен и бърз анализ и изчитане на появили се грешки чрез съобщение в кодове или текст на дисплея. Възможно е и запаметяване на историята на грешките посредством лаптоп.

• Възможност за пуск и настройка посредством лаптоп. Възможност за съхраняване и прехвърляне на данните.


Top