WEISS и VP Brands International с три успешно реализирани проекта за инсталации на биомаса

ВЕИ енергетикaПроекти, реализацииСп. Енерджи ревю - брой 3, 2017

WEISS и VP Brands International с три успешно реализирани проекта за инсталации на биомаса

Партньорството между производителя на алкохолни напитки VP Brands International и компанията за котли на биомаса WEISS стартира през 2011 г. Тогава от българската фирма търсят решение за генериране на пара от биомаса, което да замести съществуващите газови котли и да редуцира производствените разходи. Производителят закупува котел, работещ на слама, като оборудване втора употреба от българска компания. Котелът е на възраст една година и е работил в продължение само на няколко часа. Първоначално от VP Brands International са много скептични, че една такава технология за получаване на пара би могла да отговори на производствените им нужди.

В първия момент оборудването с мощност 11 MW изглежда на специалистите от компанията технически по-сложно в сравнение с ползваните дотогава газови котли. След подробно запознаване с детайлите обаче от фирмата се убеждават, че използването на биомаса за производство на пара не е толкова сложно от техническа гледна точка. По-проблемни се оказват въпросите, свързани с логистиката и съхранението на сламата.

“Съвместната ни работа с WEISS започна случайно - обстоятелствата около първия ни котел ни свързаха с тях, и разбира се, този проект беше чудесен опит за нас, а предполагам и за WEISS”, коментира Явор Янев, технически директор във VP Brands International.

След извършването на някои изчисления представителите на българския производител вземат окончателно решение и залагат на произведения от WEISS котел. Основни отговорности на техническия екип на производителя са демонтажът, транспортът, повторната инсталация и стартирането на съоръжението. След няколко месеца експлоатация от българската компания се уверяват, че производството на пара от биомаса е много по-изгодно, отколкото използването на природен газ за целта.

В резултат на успешната реализация на проекта, WEISS и VP Brands International успяват да изградят добри взаимоотношения и взаимно доверие, които са основна предпоставка за продължаването на съвместната работа. “Работата с WEISS беше правилното решение. Искам отново да благодаря на мениджърите на компанията, най-вече на Бо Йохансен и Нийлс Йоргенсен, който беше лицето за контакт. Благодарение на него и екипа му успяхме да се впишем в определения срок. WEISS е надежден партньор, чувстваме се сигурни, че каквото и да се случи, те ще реагират навременно и ще ни подкрепят.

Засега, отчитайки енергийните нужди на съществуващите ни площадки, нямаме отворени проекти. Разбира се, ако решим да инвестираме в нови производствени мощности, WEISS ще са добре дошли да се включат”, разказва г-н Янев.

Втория си общ проект двете компании стартират две години по-късно, през 2013 г. Той включва инсталирането на 6-мегаватов котел на дървесен чипс, което е следващата стъпка напред в използването на биомаса като гориво от страна на производителя на спиртни напитки. В рамките на последния си проект от 2015 г. от WEISS доставят и пускат в експлоатация нов 15-мегаватов котел на пшенична слама с капацитет 20 т/час.

С това общата мощност на трите котела на биомаса, произведени от WEISS, достига 33 MW. От WEISS смятат, че основни фактори за избора на тяхното решение при третата инсталация за VP Brands International са опитът от първа ръка с качеството на котелните съоръжения, надеждната технология на котела, приемливата цена, както и експлоатационната готовност, която да осигури възможно най-малко прекъсвания в производствения процес на алкохолни напитки.

Като основно предизвикателство при реализацията на проекта от компанията посочват необходимостта от навременно предоставяне на документацията по инсталацията, за да могат от VP Brands International да изберат и ангажират трети страни - например за изграждане на основите и постройката, както и за свързване на котела със съществуващата тръбопроводна система.

Бо Йохансен, мениджър продажби за износ във WEISS:

Поддържаме отворен и откровен диалог с българските ни клиенти

Вече имаме седем инсталирани парни котли в България и можем да кажем, че клиентите ни са много честни и директни в търговско отношение, стига да спазваме своята част от споразумението. Техническите им екипи са висококвалифицирани и имат отлични технически познания. Поддържаме отворен и откровен диалог с българските ни клиенти от датата на свързването ни с тях до предаването на поръчката.

Разбира се, в бъдеще ще се опитаме да развием дейността си в региона чрез ангажирането на партньори, които да ни подпомагат например в производството на части по наши спецификации. Така ще си осигурим още по-добра позиция на пазара, както и повече доставки на местно ниво, които да направят проектите ни лесно изпълними.

България е типична производствена страна с огромен потенциал за бизнес развитие в селскостопанския сектор и хранително-вкусовата промишленост. Това съответно предполага необходимост от замяна на работещото на изкопаеми горива оборудване за производство на енергия с цел редуциране на производствените разходи. Ясно е, че за постигане на това следва да се използват котелни съоръжения, работещи на отпадъчни продукти от селското стопанство.
Top