РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Weiss, Списание Енерджи ревю - брой 3, 2013

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ WeissWeiss гарантира ефективност и дълготрайност на горивните системи

Профил на фирмата

Weiss е датска фирма, която работи на световния пазар за горивни системи. Ние притежаваме голям опит и ноу-хау по отношение на котелните технологии за биомаса и други горива. Weiss има собствени отдели за проектиране, продажби и обслужване в Хандсунд, Дания, производствени съоръжения, които се намират в Одензе, Дания и Островиец, Полша - Weiss Sp. z o.o, които също сътрудничат на централния офис за продажби, изграждане и обслужване на заводите Weiss.

Горивните системи на Weiss могат да доставят топла и гореща вода за централно отопление, пара за индустриални процеси, пара под ниско налягане и пара под високо налягане, свръхнагрята пара и масло, електрическа енергия от газификационни системи от горивните топло и електроцентрали, използващи горива като:

• биомаса - слама, зърно, люспи, дървесен чипс, трици, талаш и др.

• отпадъци - домакински, промишлени медицински и др.

Ние използваме само утвърдени технологии и компоненти, като гарантираме ефективност и дълготрайност на системите, лесна поддръжка, ниско ниво на емисиите и ниска консумация на електрическа енергия. Заводите ни работят напълно автоматично, което е причината за намалените разходи за работна ръка.

Защо използваме биомаса от отпадъци

При употребата на биогорива, клиентите имат икономически и екологични ползи. Произведената енергия е CO2 неутрална и поради това изпълнява изискванията за намаляване на емисиите на CO2. Много от проблемите свързани с депата могат да бъдат ефективно разрешени чрез топлинното оползотворяване на отпадъците. Използването на биомаса и отпадъци предоставя независимост от колебанията в цената на петрола и газта и намаляване на употребата на изкопаеми горива.

Какво предлагаме ние

проектиране - производство - сглобяване - монтаж - следпродажбено обслужване

Нашите цялостни системи са проектирани в съответствие с потребностите на клиентите ни и се състоят от:

• съхраняване на гориво - стоманени силози, силози с подвижна подова част, контейнери с подвижна подова част

• транспорт на горивата - винтови и лентови конвейери

• подаване - хидравлични подаващи машини и механични товарачи

• горивни модули - с различни видове решетки, горивни камери и котли с пневматично шоково почистване

• отстраняване на пепелта и съхранение както на сухата, така и на влажната пепел

• газово почистване - мултициклонни, ръкавни филтри и скрубери

• топлообменници, системи за регенериране на топлината

• котелна обработка на водата, водни биофилтри

• DeNox - дозиращи системи за активен варовик и въглерод за ниски емисии

• тръбни инсталации за вода и пара

• много други компоненти

Заводите разполагат с модерните системи SCADA зa контрол, регулиране и наблюдение. Технологията може да бъде адаптирана според характеристиките на горивото и се предлагат котли както за сухо, така и за гориво с висока влажност.

Нашите стандартни инсталации

• Заводи за изгаряне на биомаса с изходна мощност 1.000 kW до 25.000 kW за котелна линия.

• Горивни заводи за изгаряне на домакински/промишлени отпадъци с изходна мощност 4.000 kW и 10.000 kW

• Газификация - стандартна изходна мощност 500 и 1000 kW - първата инсталация е с ефективност 30 % в производството на електроенергия и е монтирана в Хилерод, Дания (в момента във фаза на въвеждане в експлоатация ).

Някои от нашите референтни обекти

• „Алмагест”, България, пара, слама, 12MW

• „Астелас”, Ирландия, пара, дървесен чипс 1,85 MW

• „Винпром Пещера”, България, пара, слама 10MW +7MW дървесен чипс

• „СИС индъстрис” пара, слама 12MW

• „Сондерборг”, Дания, вода, дървесен чипс, 2x10MW

• „Малсена плиус”, пара, отпадни продукти от зърно 2 MW

• „Телге”, Швеция, дъбови кори, вода, 5MW

• „Халингдал” Норвегия, вода, MDF, 2MW

• „Гребор”, Украйна, вода, MDF, 2MW Комбикрат

www.weiss-envikraft.euTop