РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

WEISS, Списание Енерджи ревю - брой 2, 2015

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ WEISSWeiss предлага нова гама когенерационни инсталации за производство на енергия от отпадъци

През март 2015 г. датската компания производител на горивни инсталации за биогорива и отпадъци Weiss A/S взе участие в изложението Save the Planet в София.

„Портфолиото внедрени съоръжения на Weiss в България вече включва четири котелни инсталации с единична мощност на парните котли в диапазона 8-12MW. Всички инсталации са за изгаряне на биомаса от слама и дървени стърготини. И четирите реализирани проекта са за индустриални клиенти, които имаха желание да заменят скъпия газ с по-изгодно гориво, което да им осигури независимост от постоянно променящите се цени на газовия пазар. Предстои да доставим за българския пазар още три котелни инсталации през пролетта и лятото на тази година”, заяви Бо Йохансен, мениджър продажби Експорт на Weiss, който представляваше компанията по време на изложението.

Акцент в представянето на Weiss на специализираната изложба за управление на отпадъците беше новата продуктова гама, която компанията лансира на българския пазар и на Балканите. Тя включва когенерационна инсталация за производство на енергия от отпадъци, включително домакински и индустриални отпадъци, както и RDF гориво, предназначена за по-маломащабни приложения. „Основна цел на новата ни продуктова линия е осигуряване на децентрализирани решения за производство на електричество и топлинна енергия за малки общини, които същевременно разрешават и проблема с отпадъците”, коментират от Weiss.

„Поради нарастващите притеснения относно климатичните промени и енергийната зависимост Европейският съюз насърчава развитието на нискоенергийна икономика, в която потреблението на енергия е сигурно, безопасно и конкурентно, с фокус върху устойчивото и локално производство. В началото проблемите, свързани с депонирането на отпадъци, се адресираха само в държави като Япония, Дания или Швейцария, където пространствата за депониране са силно ограничени. Действащите норми в областта на опазването на околната среда обаче задължават всички държави членки на ЕС да предприемат целенасочени мерки за намаляване на количествата депонирани отпадъци чрез въвеждането на високотехнологични процеси за изгаряне. Замяната на фосилните горива с биогорива от отпадъци е водеща цел за европейските страни, тъй като позволява и значително намаляване на количествата въглероден диоксид, емитиран в атмосферата”, допълват от компанията.

Референтните проекти на Weiss включват множество реализирани инсталации за производството на енергия от отпадъци из цяла Европа. Сред тях е високоефективно съоръжение за изгаряне на индустриални отпадъци (с влажност до 50%) в Норвегия, което произвежда пара за технологичните нужди на няколко компании в региона. Инсталацията изгаря близо 10 хил. тона отпадъци годишно, като произвежда над 6 тона пара на час. „От влизането си в експлоатация през 2005 г. насам съоръжението функционира безпроблемно и непрекъснато, с мощност от над 30 GW/h годишно”, твърдят експертите на Weiss.

„Weiss разработва устойчиви технологии за бъдещето, които ще осигурят по-чиста околна среда в Европа. Заинтересованите клиенти могат да се свържат със специалистите ни по продажби, за да заявят посещение на някоя от вече функциониращите инсталации, внедрени от Weiss A/S, и да се уверят в това сами”, добавят от компанията.Top