РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

WINDKRAFT SIMONSFELD BG, Списание Енерджи ревю - брой 3, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ WINDKRAFT SIMONSFELD BGВятърната енергия е нашата движеща сила

Windkraft Simonsfeld създава значими стойности за хората и околната среда

Windkraft Simonsfeld е един от най-големите австрийски производители на електроенергия от вятърни централи. Компанията управлява петдесет и пет вятърни турбини в Австрия и две в България. Като иновативна и ориентирана към растеж компания, Windkraft Simonsfeld активно участва на бъдещия пазар на енергия от възобновяеми източници. Ние изграждаме и управляваме нови вятърни и соларни централи в Австрия, Централна и Източна Европа.

Компанията има дългогодишен опит в проектирането, изграждането и управлението на вятърни паркове. Основана е през 1996 г. в Симонфелд, Долна Австрия. Спрямо нивото на техническа експлоатация на турбините, компанията се нарежда на едно от първите места в Европа. Windkraft Simonsfeld участва на пазара на системи за оползотворяване на енергията от възобновяеми енергийни източници не само с вятърните си паркове, но и като изгражда фотоволтаични централи в Австрия, Централна и Югоизточна Европа. Стреми се да разработва вятърните си паркове в места с висок вятърен потенциал и предпочита страни с атрактивна ценова политика по отношение на изкупуването на произведената от възобновяеми източници електроенергия. При проектирането и изграждането на парковете прилага най-високи стандарти за качество и енергийна ефективност.

Уиндкрафт Симонсфелд БГ АД

През март 2008 г. Windkraft Simonsfeld основава дъщерна фирма в България - Уиндкрафт Симонсфелд БГ АД, базирана във Варна. Нейн управляващ директор е Улрих Клингбахер.

През 2009 г. е създадена O&M Simonsfeld EOOД, която поема техническото обслужване на турбините на Windkraft Simonsfeld и други. Управляващ директор на компанията е Маркус Винтер.

През същата година са въведени в експлоатация първите две вятърни турбини, които Windkraft Simonsfeld изгражда извън Австрия. Турбините се намират във вятърен парк „Нейково”, близо до Каварна на българското Черноморие. Доставчик на оборудването е фирма Vestas, която предлага за целта двумегаватови турбини модел V90. Общата изходна мощност на парка е 4 MW, като годишното производство надхвърля 11.1 Mio kWh електроенергия. Енергията е достатъчна, за да покрие нуждите на 3000 домакинства и да спести 6100 тона въглеродни емисии годишно.

В момента компанията разработва проекти за инсталация на вятърни генератори в същия регион.

9000 Варна, бул. Приморски 41, тел.: 052/ 988 840

мобилен: 0888 247 107, office@wksimonsfeld.bg

www.wksimonsfeld.com
Top