Windstalk - първите вятърни генератори без перки

ВЕИ енергетикaИновацииСп. Енерджи ревю - брой 3, 2014

Концепцията за вятърни генератори без перки Windstalk е създадена от Нюйоркската инженерна компания Atelier DNA. Проектът включва 1203 стълба, високи 55 м, които са застопорени в земята с бетонни основи с диаметър между 10 и 20 м.

Самите стълбове са с диаметър 30 см в основата и 25 см в горната част и са направени от укрепена с карбонови нишки смола. На върха на пилоните са монтирани LED лампи, които светят с променлив интензитет в зависимост от силата на вятъра.

Формата на генераторите е в процес на опимизация, за да се постигне максимална хаотичност при тяхното движение - трептене, люлеене, поклащане. За целта се използват компютърни симулации, които изчисляват оптималното поведение на стълбовете и възможните вариации.

Във всеки ветрогенератор е монтиран комплект пиезоелектрични керамични дискове, между които са разположени електроди. Електродите са свързани помежду си с кабели, които стигат от върха до основата на всеки пилон. Когато вятърът люлее пилоните, пиезоелектричните дискове биват притискани един към друг, като по този начин се генерира ток през електродите.

В бетонната основа на конструкцията има куха камера, която помещава постояннотоков електрически генератор. Той превръща кинетичната енергия на люлеещите се пилони в електричество посредством масив от токогенериращи амортисьори.

Те преобразуват произведената енергия чрез принудително движение на флуид в амортисьорните цилиндри. За да се стабилизират доставките на ток, е осигурена подземна помпена хидроелектрична система за съхранение на енергията.ЕКСКЛУЗИВНО


Top