РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Woodward IDS Solar, Списание Енерджи ревю - брой 4, 2012

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Woodward IDS SolarНие сме иноватори...ние сме фокусирани...ние сме надеждни...ние сме Woodward

Woodward IDS е високотехнологична компания в областта на възобновяемите енергийни източници. Компанията е международно признат производител на високоефективни фотоволтаични инвертори с мощност от 100 до 1000 kW и конвертори за вятърни електроцентрали с мощност от 1,5 до 5 MW. Всеки ден ние прилагаме нашите професионални знания и умения, за да създадем продукти, които отговарят на нарастващото търсене на пазара на ВЕИ. Ние търсим предизвикателства, разработваме и подобряваме нашите продукти в името на клиента и предлагаме иновативни решения, които значително допринасят за развитието на технологиите, променящи света.

PV Inverter SOLO250

250 kW, 3 MPPT

PV Inverter SOLO1000

D-booster technology

1000 kW, 2 MPPT

SOLO Smart String Box

current measurement

of each stringTop