XII национална конференция на АБЕА поставя акцент на интегрираното енергийно управление

Енергийна ефективностБизнесСп. Енерджи ревю - брой 6, 2016

Асоциацията на българските енергийни агенции (АБЕА) организира XII Национална конференция “Интелигентни градове и региони - интегрирано енергийно управление и развитие, биоенергетика, сгради с почти нулево енергийно потребление”. Събитието ще се състои на 6 декември т. г. в зала Сердика, хотел Балкан.

В рамките на конференцията ще се проведе и Национален дискусионен форум на тема “Енергийната бедност в България - характеристики, проблеми, решения”. Доклади и позиции ще представят председателят на Комисията по социална политика в 43-тото НС Хасан Адемов, омбудсманът Мая Манолова, председателят на КЕВР Иван Иванов, председателят на АБЕА Лияна Аджарова и др.

Основната цел на конференцията е да насочи вниманието на националните институции, общините, бизнеса и обществеността към актуални теми в областта на интегрираното енергийно управление и развитие, интелигентните градове с “умни” сгради с близки до нулевото енергийно потребление и чист въздух, както и интелигентните региони с иновативни подходи за оползотворяване на отпадъци за производство на биогорива, биоенергия и биопродукти.

На тържествена церемония ще бъдат наградени победителите в Лига “Биомаса” и Лига “Слънчева енергия” на Българската шампионска ВЕИ лига, състезаващи се със своите постижения и в Европейската шампионска лига по възобновяеми енергии. Участие в конференцията ще вземат експерти от Енергийна агенция-Пловдив, Агенция за управление на енергията-Добрич, Национална асоциация за биомаса, Черноморски изследователски енергиен център, община Бургас, Черноморска регионална агенция за управление на енергията и др.

Те ще обсъдят предизвикателствата пред енергийните политики на национално и общинско ниво, възможностите за оползотворяване на биомаса и използване на биогорива, добри практики в областта на сградите с почти нулево енергийно потребление и зелените обществени поръчки.

Събитието ще включва и демонстрационна част, като ще бъдат представени съвременни високотехнологични методи за енергийно обследване на сгради с помощта на дрон, както и мобилна лаборатория за изпитване качеството на въздуха в реално време. Ще бъде направена и демонстрация на възможностите на система за управление качеството на въздуха и дисперсионно моделиране на замърсяванията.

ЕКСКЛУЗИВНО


Top