Ядрена енергетика

Как се извършва мониторинг на ядрени съоръжения?
Внедряването на подходящо осветление в производствените съоръжения на атомните централи е от изключителна важност...
Какви са новостите при методите за обезвреждане на ОЯГ и отпадъци с различна степен на активност?

НАКРАТКО

България се присъедини към инициатива, подкрепяща ядрената енергетика
Участниците в инициативата отбелязват, че, наред с възобновяемите енергийни източници, ядрената енергия има потенциала да формира основата на европейската безвъглеродна енергийна система ... още
В Созопол се проведоха ежегодните Дни на безразрушителния контрол
По време на Дни на БК 2022 бяха отбелязани 60 години от създаването на ННТДД и 55 години от внедряването на главни вълни за ултразвуков контрол на метала ... още
Одобриха 3 проекта на България по програмата за техническо сътрудничество на МААЕ
Един от проектите е за персонализиране на съществуващата национална инфраструктура за изграждане на ядрен капацитет в подкрепа на развитието на човешките ресурси и аспектите на управлението на ядрените знания ... ощеУчените променят размера на алифатните пръстени в референтните молекули и откриват, че това изменение оказва неочаквано въздействие върху ефективността на свързване и екстракция на низшите актиниди ... още


виж всичкиНАЙ-ЧЕТЕНО
Осигуряване безопасността на ядрени централи

Осигуряване безопасността на ядрени централи

Необходимото ниво на безопасност трябва да се има предвид при всички етапи от живота на централата, включително планиране, избор на площадка, проектиране, производство, изграждане, пускане в експлоатация и функциониране, както ... още
Управление на течни радиоактивни отпадъци

Управление на течни радиоактивни отпадъци

Обработката на течните радиоактивни отпадъци често включва няколко последователни стъпки като филтрация, утаяване, сорбция, йонообмен, евапорация и/или мембранна сепарация, което позволява изпълнението на условията за изпускането им в околната среда, ... още


виж всички


Top