Ядрена енергетика

Материалът представя методите за обезвреждане на ОЯГ и отпадъци с различна степен на активност. Вижте повече в броя!
От статията в бр. 3/2017 може да научите повече за различните видове решения за следене на радиацията в околната среда, за персонално измерване на дозата, за мониторинг на повърхности и др.

ТЕХНИЧЕСКИ СТАТИИ

Осигуряване безопасността на ядрени централи
Гарантирането, че една ядрена централа се експлоатира при възможно най-високото постижимо ниво на безопасност, е свързано с предприемането на мерки за контрол на експозицията на персонала и радиоактивните изпускания в ... още
Възможности за когенерация с ядрена енергия
Когенерацията за производство на топлинна и електрическа енергия придобива все по-голямо значение заради увеличаващото се въздействие на енергоконсумацията върху околната среда. Енергийната парадигма се измества от “осигуряване на повече енергия” ... още


виж всички

През 2019 г. Тита-Консулт отбелязва 25 години на българския пазар. Кои свои постижения отчитате като най-значими за изминалия период? Самият факт, че вече 25 години една малка частна фирма, работеща в ... още
Дилян Петров, изпълнителен директор на Държавно предприятие “Радиоактивни отпадъци” (ДП РАО), пред сп. Енерджи ревю ... още


виж всички

НАЙ-ЧЕТЕНИ
Системи за радиационен мониторинг

Системи за радиационен мониторинг

Cистемите за радиационен мониторинг се класифицират в няколко категории - за следене на радиацията в околната среда, за персонално измерване на дозата, за мониторинг на повърхности, за радиоактивни материали и ... още
Управление на течни радиоактивни отпадъци

Управление на течни радиоактивни отпадъци

Сцел намаляване на количествата на изпусканите в околната среда радиоактивни и други токсични отпадъци се налага постоянното подобряване на процесите и технологиите на тяхното третиране. Обработката на течните радиоактивни отпадъци ... още


виж всички


Top