Ядрена енергетика

Мониторингът на ядрени съоръжения се извършва по утвърдена програма, в която са определени обхватът, периодичността и средствата за наблюдение на радиационните параметри. Четете още...
Внедряването на подходящо и добре планирано осветление в производствените съоръжения на атомните централи е изключително важно, тъй като оборудването често е изложено на много агресивни условия...
Рубрика "Ядрена енергетика" представя материал, посветен на методите за обезвреждане на ОЯГ и отпадъци с различна степен на активност. Прочетете го тук...

НАКРАТКО

Одобриха 3 проекта на България по програмата за техническо сътрудничество на МААЕ
Един от проектите е за персонализиране на съществуващата национална инфраструктура за изграждане на ядрен капацитет в подкрепа на развитието на човешките ресурси и аспектите на управлението на ядрените знания ... още
Стартира строителството на III енергоблок на АЕЦ Аккую
В церемония за началото на строителството чрез видеоконферентна връзка участваха президентите на Русия и Турция Владимир Путин и Реджеп Ердоган ... още
ТВЕЛ завърши проект за разработване и обосновка на нова модификация ядрено гориво
Първата партида модифицирано ядрено гориво от второ поколение за ВВЕР-440 ще бъде доставена тази година, като то ще позволи да се оптимизира водно-урановото съотношение в активната зона на реактора ... още


виж всички

Учените променят размера на алифатните пръстени в референтните молекули и откриват, че това изменение оказва неочаквано въздействие върху ефективността на свързване и екстракция на низшите актиниди ... още


виж всички

НАЙ-ЧЕТЕНО
Осигуряване безопасността на ядрени централи

Осигуряване безопасността на ядрени централи

Необходимото ниво на безопасност трябва да се има предвид при всички етапи от живота на централата, включително планиране, избор на площадка, проектиране, производство, изграждане, пускане в експлоатация и функциониране, както ... още
Управление на течни радиоактивни отпадъци

Управление на течни радиоактивни отпадъци

Обработката на течните радиоактивни отпадъци често включва няколко последователни стъпки като филтрация, утаяване, сорбция, йонообмен, евапорация и/или мембранна сепарация, което позволява изпълнението на условията за изпускането им в околната среда, ... още


виж всички


Top