Ядрена енергетика

Мониторингът на ядрени съоръжения се извършва по утвърдена програма, в която са определени обхватът, периодичността и средствата за наблюдение на радиационните параметри. Четете още...
Стартира строителството на III енергоблок на АЕЦ Аккую в Турция. Лицензът за изграждане на III енергоблок на централата бе издаден от Турската агенция за ядрено регулиране (NDK) миналия ноември...
Внедряването на подходящо и добре планирано осветление в производствените съоръжения на атомните централи е изключително важно, тъй като оборудването често е изложено на много агресивни условия...
Рубрика "Ядрена енергетика" представя материал, посветен на методите за обезвреждане на ОЯГ и отпадъци с различна степен на активност. Прочетете го тук...

ТЕХНИЧЕСКИ СТАТИИ

Осигуряване безопасността на ядрени централи
Гарантирането, че една ядрена централа се експлоатира при възможно най-високото постижимо ниво на безопасност, е свързано с предприемането на мерки за контрол на експозицията на персонала и радиоактивните изпускания в ... още
Възможности за когенерация с ядрена енергия
Когенерацията за производство на топлинна и електрическа енергия придобива все по-голямо значение заради увеличаващото се въздействие на енергоконсумацията върху околната среда. Енергийната парадигма се измества от “осигуряване на повече енергия” ... още


виж всички

През 2019 г. Тита-Консулт отбелязва 25 години на българския пазар. Кои свои постижения отчитате като най-значими за изминалия период? Самият факт, че вече 25 години една малка частна фирма, работеща в ... още
Дилян Петров, изпълнителен директор на Държавно предприятие “Радиоактивни отпадъци” (ДП РАО), пред сп. Енерджи ревю ... още


виж всички

НАЙ-ЧЕТЕНИ
Електроинсталации в ядрени централи

Електроинсталации в ядрени централи

Проектирането на електроинсталациите за ядрени централи се определя от снабдителната мрежа, дизайна на системите в конкретното съоръжение и други специфични за всяка отделна централа инженерни съображения ... още
Приложение на роботи в ядрени централи

Приложение на роботи в ядрени централи

Ползите по отношение на използването на роботи в ядрени приложения са в две направления – редуциране на радиационната доза за оператора и подобрени експлоатационни параметри на централата ... още


Top