Ядрена енергетика

Как се извършва мониторинг на ядрени съоръжения?
Внедряването на подходящо осветление в производствените съоръжения на атомните централи е от изключителна важност...
Какви са новостите при методите за обезвреждане на ОЯГ и отпадъци с различна степен на активност?

АКЦЕНТИ

Управление на течни радиоактивни отпадъци
Обработката на течните радиоактивни отпадъци често включва няколко последователни стъпки като филтрация, утаяване, сорбция, йонообмен, евапорация и/или мембранна сепарация, което позволява изпълнението на условията за изпускането им в околната среда, ... още
Системи за радиационен мониторинг
Cистемите за радиационен мониторинг се класифицират в няколко категории - за следене на радиацията в околната среда, за персонално измерване на дозата, за мониторинг на повърхности, за радиоактивни материали и ... още
Възможности за когенерация с ядрена енергия
В сравнение с другите източници на енергия ядрените централи имат по-висока топлинна ефективност и оказват по-малко въздействие върху околната среда. Основните ползи от съоръженията за генериране на ядрена енергия са ... още


виж всичкиУчените променят размера на алифатните пръстени в референтните молекули и откриват, че това изменение оказва неочаквано въздействие върху ефективността на свързване и екстракция на низшите актиниди ... още
За разлика от повечето конвенционални методи за производство на електричество, при които за генерирането на ток се използва енергия за придвижването на магнит по проводникова намотка, с изкуствения диамант е ... още


виж всички

НАЙ-ЧЕТЕНО
Осигуряване безопасността на ядрени централи

Осигуряване безопасността на ядрени централи

Необходимото ниво на безопасност трябва да се има предвид при всички етапи от живота на централата, включително планиране, избор на площадка, проектиране, производство, изграждане, пускане в експлоатация и функциониране, както ... още


виж всички


Top