Ядрена енергетика

Мониторингът на ядрени съоръжения се извършва по утвърдена програма, в която са определени обхватът, периодичността и средствата за наблюдение на радиационните параметри. Четете още...
Внедряването на подходящо и добре планирано осветление в производствените съоръжения на атомните централи е изключително важно, тъй като оборудването често е изложено на много агресивни условия...
Рубрика "Ядрена енергетика" представя материал, посветен на методите за обезвреждане на ОЯГ и отпадъци с различна степен на активност. Прочетете го тук...

НАКРАТКО

България се присъедини към инициатива, подкрепяща ядрената енергетика
Участниците в инициативата отбелязват, че, наред с възобновяемите енергийни източници, ядрената енергия има потенциала да формира основата на европейската безвъглеродна енергийна система ... още
В Созопол се проведоха ежегодните Дни на безразрушителния контрол
По време на Дни на БК 2022 бяха отбелязани 60 години от създаването на ННТДД и 55 години от внедряването на главни вълни за ултразвуков контрол на метала ... още
Одобриха 3 проекта на България по програмата за техническо сътрудничество на МААЕ
Един от проектите е за персонализиране на съществуващата национална инфраструктура за изграждане на ядрен капацитет в подкрепа на развитието на човешките ресурси и аспектите на управлението на ядрените знания ... ощеУчените променят размера на алифатните пръстени в референтните молекули и откриват, че това изменение оказва неочаквано въздействие върху ефективността на свързване и екстракция на низшите актиниди ... още


виж всички

НАЙ-ЧЕТЕНО
Осигуряване безопасността на ядрени централи

Осигуряване безопасността на ядрени централи

Необходимото ниво на безопасност трябва да се има предвид при всички етапи от живота на централата, включително планиране, избор на площадка, проектиране, производство, изграждане, пускане в експлоатация и функциониране, както ... още
Управление на течни радиоактивни отпадъци

Управление на течни радиоактивни отпадъци

Обработката на течните радиоактивни отпадъци често включва няколко последователни стъпки като филтрация, утаяване, сорбция, йонообмен, евапорация и/или мембранна сепарация, което позволява изпълнението на условията за изпускането им в околната среда, ... още


виж всички


Top