За 10 години ЕСО ще инвестира 1,3 млрд. лв. в електропреносната мрежа

НакраткоСп. Енерджи ревю - брой 6, 2019 • 22.11.2019

За 10 години ЕСО ще инвестира 1,3 млрд. лв. в електропреносната мрежа

През август т. г. Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) одобри актуализирания 10-годишен план за развитие на електропреносната мрежата на страната, изготвен от Електроенергийния системен оператор (ЕСО). По прогнози до 2028 г. над 1,3 млрд. лв. ще бъдат всички разходи за изграждане, разширяване, реконструкция и модернизация на обектите и системите за защита и управление на електроенергийната система. 

Малко над 14% от тази сума са европейски средства, привлечени основно за съфинансиране на проектите от общоевропейско значение. Парите от Европа ще бъдат 50% от нужните суми за реализацията на 5-те проекта от общ европейски интерес. До 2028 г. са планирани за изграждане общо 1559 МW нови мощности, от които 450 MW са от възобновяеми източници и 1039 MW – от ТЕЦ и газови когенерации. Прогнозите в плана на ЕСО сочат, че до 9 г. брутното електропотребление в страната няма да надвиши 40 600 GWh. Очакваният абсолютен максимален електрически товар на България през 2028 г. е 8100 MW. Експертите от ЕСО не смятат за нужно да се продължава развитието в преносната мрежа 220 kV. Вместо нея ще се инвестира в мрежи 400 kV и 110 kV, с изключение изграждането на второ захранване в района на Русе.


Top