Задвижвания на АББ подобряват енергийната ефективност на двигатели в множество отрасли

Енергийна ефективностТехнически статииСп. Енерджи ревю - брой 1, 2015

Има няколко елемента от индустриалното оборудване, които са от решаващо значение за ефективността на промишлените процеси, като един от най-важните сред тях е електрическият двигател. По-голямата част от двигателите се използват за задвижване на вентилатори, помпи и компресори.

Малко известен факт обаче, е че тези съоръжения работят с постоянна скорост през цялото време, дори когато това не е необходимо, като се използват дросели или вентили за контролиране потока на течности или газове. Това само по себе си води до огромни разходи за електроенергия и генериране на големи количества въглеродни емисии, което е излишно и напълно предотвратимо.

Задвижванията с честотни регулатори управляват скоростта на въртене при електродвигателите, като контролират дали тя съответства на извършваната дейност и коригират движението. Предимствата на технологията са спестяване на електроенергия и подобряване на техническите характеристики в промишлените предприятия.

За повишаване на енергийната ефективност на промишлените електродвигатели са предназначени задвижванията с честотни регулатори на АББ. От края на 60-те години до днес, АББ задвижванията с честотни регулатори контролират основни показатели на двигателя и адаптират неговата скорост и въртящ момент точно към изискванията на съответното оборудване.

Задвижванията с променлива скорост в промишления сектор са оборудвани с революционната АББ технология DTC (Direct Torque Control - директно управление на въртящия момент). При нея чрез математически анализ се определя състоянието на двигателя при изключително висока скорост. Това дава възможност задвижванията да управляват прецизно двигателя и да реагират бързо на внезапни промени в процеса и натоварването.

В резултат от това настъпва рязко намаляване на консумацията на електроенергия - обикновено с около 50 процента в приложения на помпа, вентилатор и компресор - и значително подобряване в процеса на управление.

Задвижванията на АББ се използват за подобряване на енергийната ефективност в множество отрасли и услуги. От еднофазни жилищни и търговски сгради до огромни, изцяло електрически задвижвани системи, които захранват цели инсталации за втечняване на природен газ, както и безредукторните задвижвания на огромни мелници за смилане на руда и минерали.

В действителност, задвижванията са неразделна част и от много по-мащабни АББ проекти за енергетиката и автоматизацията, които помагат на клиентите да използват електроенергията по-ефективно и да увеличават производителността в енергоемките индустрии, като производство на цимент, метали, минно дело, нефт и газ, производство на електроенергия, както и целулоза и хартия.

Друга технология за повишаване на енергийната ефективност на промишлени двигатели в портфолиото на АББ са безредукторните мелнични задвижвания (GMD). Те са иновация, която съчетава огромен капацитет и груба сила с енергийно-ефективна работа и надеждност.

Васил Такев,

Старши мениджър продажби на продукти НН, АББ България
Top