Започна изграждането на фабрика за асамблиране на фотоволтаични панели

Сп. Енерджи ревю - брой 2, 2010 • 23.11.2010 •

GLB Bulgaria стартира изграждането на фабрика за асамблиране на фотоволтаични панели в с. Каленик обл. Ловеч. Сградата ще бъде с обособени административно-битова и производствена част и ще се изгражда върху собствен терен от 8 000 кв.м. В нея ще се произвежда модул GLB 255 със сертификат за европейско качество. Поточната линия е на италианския производител P Energy с годишен капацитет от 1 MWp и лесна адаптивност спрямо увеличаването на производствения капацитет.
Компанията е планирала производството да удовлетвори собствените им нужди от фотоволтаични модули при изграждането на покривна и наземна фотоволтаична централа с номинална инсталирана мощност от 500 KWp на територията на фабриката и около 1,2 MWp върху самостоятелен терен, отреден за изграждане на ФвЕЦ.
След приключването на този етап, GLB Bulgaria ще започне производство на цялостен продукт - покривни и малки наземни соларни системи.

Top