Започна строителството на Националното хранилище за радиоактивни отпадъци

Ядрена енергетикаБизнесСп. Енерджи ревю - брой 5, 2017

Държавно предприятие Радиоактивни отпадъци (ДП РАО) официално стартира изграждането на Национално хранилище за ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци (НХРАО).

На специална церемония на 29 август т. г. министърът на енергетиката Теменужка Петкова и изпълнителният директор на ДПРАО Дилян Петров направиха символичната първа копка. Площадка “Радиана”, където ще бъде изградено хранилището, е разположена в двукилометровата зона с контролиран достъп на АЕЦ Козлодуй.

На събитието присъстваха и зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Йовев, зам.-министърът на енергетиката Красимир Първанов, зам.-председателят на Комисията по енергетика към Народното събрание Валентин Николов, представители на ръководството на Агенцията по ядрено регулиране, изпълнителният директор на АЕЦ Козлодуй Иван Андреев и др.

“Изграждането на НХРАО е важно за бъдещето на ядрената енергетика в България, защото дава възможност за съхранение на РАО и от нови ядрени мощности.

Разчитаме на експертизата на международните компании, ангажирани с изграждането на съоръжението, което ще отговаря на всички стандарти”, заяви министър Петкова.

Националното хранилище представлява съоръжение с многобариерна защита за трайно съхраняване на предварително обезопасени и опаковани в стоманобетонни кубове радиоактивни отпадъци и ще бъде едно от най-модерните в Европа от този тип.

Международен фонд Козлодуй финансира безвъзмездно проекта, чийто първи етап е на стойност 71,8 млн. евро.

НХРАО ще бъде от приповърхностен траншеен тип с капацитет от 138 200 куб. м. Състои се от няколко стоманобетонни вкопани конструкции (модули), разделени от вътрешни преградни стени на отделни камери.

По време на целия период на експлоатация, който се предвижда да е с продължителност 60 години, както и през следващите 300 години, съоръжението ще е обект на постоянен контрол от страна на оторизираните органи.

“В хранилището ще се погребват радиоактивни отпадъци, генерирани само на територията на страната. То няма да се използва за високо радиоактивни отпадъци и отработено ядрено гориво, които изискват хранилище от съвсем различен тип.

В НХРАО ще бъдат съхранявани ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци от промишлеността, медицината, научната дейност и бита, отпадъци, генерирани при извеждането от експлоатация на I-IV блок на АЕЦ Козлодуй, както и от дейността на бъдещи нови ядрени мощности”, поясни изпълнителният директор на ДПРАО Дилян Петров.

За изпълнител на проекта е избран германо-български консорциум от 5 фирми с главен изпълнител Nukem Technologies, която има международен опит с подобни съоръжения. Очаква се строителните работи по първия етап от изграждането на хранилището да приключат през 2021 г.
Top