Заработи нов соларен парк край Ихтиман

Сп. Енерджи ревю - брой 2, 2010 • 22.11.2010 •

Фотоволтаична централа с мощност 2 MWp беше въведена в експолатация край Ихтиман. Инвеститор в съоръжението, изградено за 7 месеца, е съвместно дружество на китайските фирми Polar Photovoltaics и Wiscom. Те притежават 90% от проекта.
Инвестицията в Бетапарк е на стойност 5 млн. евро, като 10% от централата са собственост на българската фирма Sunservice, която е изпълнител на проекта. Очаква се соларният парк да произвежда 2500 мегаватчаса годишно, което ще осигури възвръщане на инвестициите за около 6-7 години.
Бетапарк е изграден за около 7 месеца със слънчеви панели на Polar Photovoltaics. Това е вторият значим проект на Sunservice, след изграждането на соларната централа в с. Пауново.
ВОДЕЩИ ТЕМИ
Технологии за управление, наблюдение и защита на КРУ

Технологии за управление, наблюдение и защита на КРУ

Процесите в комплектните разпределителни уредби и подстанциите в общ аспект се реализират чрез автоматизирани системи за наблюдение, управление и защита. Развитието на автоматизацията в наши дни освен мониторинг и контрол ... още
Отопление и охлаждане с възобновяема енергия

Отопление и охлаждане с възобновяема енергия

Необходимостта от ефективно отопление и охлаждане, базирано на възобновяеми енергийни източници, е сред основните приоритети на държавите, стремящи се към изпълнение на поетите ангажименти съгласно Парижкото споразумение относно изменението на ... още
Индустриални пещи

Индустриални пещи

Индустриалните пещи се класифицират спрямо използвания източник на топлина, целта на нагряване на материала, характера на топлообмена, метода на горене, експлоатационния режим и типа на възстановяване на топлинната енергия ... още
Стратегии за енергийна ефективност в центрове за данни

Стратегии за енергийна ефективност в центрове за данни

През последните 5 години енергийните потребности на центровете за данни се запазват относително непроменени, което частично се дължи на преминаването към съоръжения с хипер голям мащаб ... още
Диагностика и тестване на кабели

Диагностика и тестване на кабели

Тестването и диагностиката на кабели гарантира надеждността на системата и нейната безопасност. Съществуват редица методи за изпитване и диагностика, като изборът на подходящия трябва да се съобрази със спецификата на системата и условията на работа ... още


Top