Завърши първият етап от изграждането на подстанция "Евмолпия" в Пловдив

НакраткоСп. Енерджи ревю - брой 1, 2020 • 13.02.2020

Завърши първият етап от изграждането на подстанция

В края на миналата година бе завършен първият етап от изграждането на подстанция “Евмолпия” в Пловдив, собственост на EVN. Понастоящем е готово подземното ниво на подстанцията, включително с полагането на първата плоча. Следва изграждане на надземното ниво и сградата, като паралелно се произвежда и оборудването на подстанцията. Електрическата разпределителна уредба 20 kV е вече произведена, а силовият трансформатор ще бъде готов до края на март т. г. В процес на производство е и електроразпределителна уредба 110 kV.

Инвестицията в новата подстанция възлиза на 11,6 млн. лв. Инсталираната мощност е 50 MVA с възможност за достигане на 100 MVA. Предвижда се подстанцията да е изцяло от закрит тип, като присъединяването към мрежата ще бъде с подземна кабелна линия, без въздушни линии или стълбове, водещи към нея. Сградата ще е едноетажна, с монолитна стоманобетонова конструкция и шумоизолация. Управлението, постоянният контрол и мониторинг на подстанцията ще бъде дистанционно от диспечерския център на EVN чрез телемеханика.

Подстанцията ще обхване централната и източна част на Пловдив, където поради усилено строителство на нови обекти през последните години има нужда от осигуряване на допълнителен капацитет на мрежата.Ключови думи: EVN, подстанции, подстанция
Top