РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ЗАВОДИ ЗА ГОРЕЩО ПОЦИНКОВАНЕ, Списание Енерджи ревю - брой 3, 2015

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЗАВОДИ ЗА ГОРЕЩО ПОЦИНКОВАНЕЗГП ООД, Пловдив - най-голямата

в България вана за горещо поцинковане с габарити:

дължина 13,0 м, широчина 1,6 м, дълбочина 3,2 м

Капацитет: 40 000 т/година

Асеновградско Шосе (срещу КЦМ)

032/ 207 930, 0887 337 132, info@zgp.bg

ЗГП България АД, Пловдив - центрофуга за поцинковане: височина 460 мм, диаметър 470 мм; вана за поцинковане: дължина 3,2 м, широчина 1,0 м, дълбочина 2,0 мКапацитет: 12 000 т/година

Пловдив ,Асеновградско шосе (до КЦМ)

032/ 638 438, факс: 032/ 638 446

ЗГП България АД, Каспичан -

вана за горещо поцинковане с габарити:

дължина 7,0 м, широчина 1,5 м, дълбочина 3,0 м Капацитет: 20 000 т/година

ул. А. Стамболийски №34

05327/ 6300, факс: 05327/ 6301, info_kaspichan@zgp.bg

• Строителство • Селско стопанство • Машиностроене • Комунален(Ютилити)

• Транспорт- пътен, жп и морски • Енергетика, възобновяеми енергийни източнициTop