Зелена електрификация за устойчиво бъдеще

ЕлектроенергетикаФирмени статииСп. Енерджи ревю - брой 1, 2024 • 13.03.2024

Зелена електрификация за устойчиво бъдеще
Зелена електрификация за устойчиво бъдеще
Зелена електрификация за устойчиво бъдеще
Зелена електрификация за устойчиво бъдеще


Решенията на Siemens от ново поколение: сигурни, надеждни, екологични


В контекста на все по-стриктни регулации, целящи редуциране на вредното въздействие на производството на електроенергия върху околната среда и хората, предизвикателствата пред енергийния бранш нарастват. Очаква се новите продукти и решения да отговорят едновременно на двете глобални тенденции – дигитализация и устойчивост.

 

Blue GIS: 100% екологични разпределителни уредби

В изпълнение на целта си за постигане на почти нулев въглероден отпечатък до 2030 г., Siemens създава редица иновативни решения за устойчива електрификация. Компанията е добре подготвена за наскоро приетата от органите на ЕС регулация за забрана на парниковите газове при производството на разпределителни уредби средно напрежение, влизаща в сила от 2026 г. Siemens изпълнява изискванията на бъдещето в резултат на дългогодишните си усилия в разработването на екологични разпределителни уредби от продуктовата гама Blue GIS. Първите Siemens Blue GIS уредби за средно напрежение с чист въздух се произвеждат още през 2006 г. Оттогава насам уредбите непрекъснато се усъвършенстват и днес са напълно устойчиви, 100% екологични, не съдържат парникови газове (GWP<1) и са лесни за поддръжка и с компактен дизайн. Blue GIS уредбите са високоефективни, рециклират се безпроблемно и са с дълъг експлоатационен живот, който се оценява на 40 години.

Продуктовата гама Blue GIS се произвежда във фабриката на Siemens във Франкфурт, която работи с изцяло зелено електричество и редуцира до минимум възможността за разлив на парниковия SF6. Фабриката си сътрудничи с компании за рециклиране и има за цел до 2030 г. да се преустанови напълно изхвърлянето на отпадъци. Опаковките на уредбите също стават все по-екологични, което намалява въглеродния отпечатък на фабриката. С оглед по-ефективно подпомагане на енергийната трансформация производственият капацитет се увеличава.

 

Релейни защити SIPROTEC 5

Специално проектирана в отговор на съвременните изисквания за устойчиви електроенергийни системи, серия SIPROTEC 5 предлага пълна гама интелигентни устройства от най-ново поколение за защита, управление, автоматизация, мониторинг и осигуряване на високо качество на електрозахранването.

Всички устройства са с модулни елементи, които могат да бъдат прецизно конфигурирани за конкретното приложение. Те притежават богат набор от комуникационни протоколи и са в съответствие с водещите стандарти за киберсигурност, като IEC 62443, IEC 62351, BDEW, IEEE 1686 и NERC CIP (Защита на критична инфраструктура). Функционалното разширение на устройствата се извършва в рамките на минути чрез приложението Function Point Manager, а добавянето на конкретните функции става лесно от библиотеката на ефективния инженерен инструмент DIGSI 5.

SIPROTEC 7SY82

 

SIPROTEC 7SX800

 

Част от богатото SIPROTEC портфолио са универсалните релейни защити, които покриват широк спектър от приложения и имат множество предимства по отношение експлоатацията, като разполагат с функционалност за лесно адаптиране и гъвкавост при въвеждане в експлоатация или промяна на условията на мрежата. Пример за приложение при системите средно напрежение са релейните защити 7SY82 от серия SIPROTEC 5 и 7SX800 от серия SIPROTEC 5 Compact.www.siemens.com

 

 


Top