Звездовиден трифазен дистанционер за eлектрoпроводи 20 kV

ЕлектроенергетикаФирмени статииСп. Енерджи ревю - брой 3, 2024 • 28.05.2024

Звездовиден трифазен дистанционер за eлектрoпроводи 20 kV

 

Дистанционерите се използват за намаляване на аварийните изключвания от ефект "игра на проводниците" на въздушни електропроводни линии. Те се състоят от стандартни изолаторни елементи и свързващо звено. Към проводниците се закрепват със стандартизирани клеми.

В електропроводи 20 kV разстоянията между фазовите проводници се определят съгласно Наредба № 3 от 9 юни 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии и са определени на 1368 х 1528 х 1762 mm.

Известен е трифазен триъгълен дистанционер, който се използва във въздушните електропроводи средно напрежение, състоящ се от три нестандартни полимерни изолаторни елемента, които са свързани посредством три нестандартни съединителни клеми в триъгълник, като всеки връх на триъгълника посредством съответната съединителна клема е свързан към съответния фазов проводник. Изолаторните елементи са с различна дължина, така че да се поддържа разстоянието между фазовите проводници на електропровода.

 

Недостатъци на триъгълния дистанционер

 • Рамената на дистанционера са изпълнени с различни по дължина нестандартни изолаторни елементи;

 • Закрепването на дистанционера към захващащите клеми се осъществява с помощта на три нестандартни свързващи елемента с различен ъгъл между рамената;

 • Нестандартните елементи на дистанционера оскъпяват цялото изделие;

 • Доставят се само в сглобен вид, което оскъпява транспорта - трябва да се предвиди транспорт, съответстващ на размерите му 1368 х 1528 х 1762 mm;

 • Теглото на дистанционера в сглобен вид надвишава 22 kg, което създава трудности при монтажа;

 • Трудоемък и бавен монтаж - монтажът се извършва с вишка. В коша на вишката се намират двама монтажника, които трябва да поддържат една тежка конструкция (22 kg) с указаните по-горе размери.

 

Нов тип дистанционер с патентована конструкция

Идеята за създаването на нов тип дистанционер възниква след обявена обществена поръчка в ЕРП и условията, които се поставят за конструкцията и електрическите параметри на изолационните тела, както и за избягване недостатъците на съществуващия.
От геометрията се знае, че в разностранния триъгълник медианите се пресичат в една точка. След направени геометрични изчисления за съотношението между тях се определиха дължините на рамената на дистанционера. Така полученият трифазен дистанционер беше наречен "звездовиден".

Звездовидният дистанционер се характеризира с това, че изолаторните елементи са стандартни композитни изолатори с еднаква дължина, а свързващите клеми са стандартни тип „лодка".

Единият край на всеки изолатор се свързва посредством една от клемите към един от фазовите проводници, а другият му край се свързва към едно от рамената на свързващ елемент, чиято конструкция е патентована. Трите рамена на свързващия елемент са с различна дължина и заедно с дължината на изолаторите и клемите осигуряват разстояние между върховете на звездата, равно на разстоянието между фазовите проводници на електропровода, указано в Наредба № 3.
Конструкцията от стандартни изолатори и клеми и само един свързващ елемент дава възможност дистанционерите да се доставят в разглобен вид и да се монтират директно върху проводниците.

Свързващият елемент може да бъде изработен от стоманена шина или фибростъкло, или може да бъде излят от метал или пластмаса. Конструкцията му е патентована от Ханджиев ЕООД.

 

Условия на работа

 • Температура на околния въздух: -60° - +50°С;

 • Надморска височина: до 2500 m;

 • Относителна влажност: до 100% при 20°С;

 • Средно ниво на замърсяване: съгл. IEC 60815;

 • Диелектрична якост: 31 mm/kV.

 

Предимства на "звездовидния" дистанционер

 • Използват се унифицирани стандартни изолатори с еднаква дължина за напрежение 35 kV;

 • Висока степен на електрически и механични параметри поради използването на стандартни изолатори като елементи на дистанционера;

 • Използва се стандартна клема тип "лодка" за свързване на дистанционера с проводника;

 • Наличие само на един свързващ елемент. Теглото на свързващия елемент е съизмерим с теглото на един изолатор;

 • Бърз и лесен монтаж поради малкото тегло (2,2 kg) на всеки елемент.

 • Извършен е пробен монтаж на учебния електропровод в ЕРП Север от двама инженери в рамките на 10 минути;

 • Общото тегло на дистанционера не надвишава 10 kg в завършен вид;

 • Използването на стандартни елементи намалява себестойността на изделието до 30%.

 


 

 

 

www.power-line.bg   

 

 

 

 

 


Top